FÖRETAGSKUNDER

Företagets bitar inom belöning, beredskap och förmögenhet på plats

Med en skräddarsydd och anpassad helhet för belöning, försäkring och kapitalförvaltning kommer företaget närmare sina mål. Mandatums experter hjälper dig med att få ordning på företagets tjänster på en gång.

KAPITALFÖRVALTNING

KAPITALFÖRVALTNING FÖR FÖRETAG

Med hjälp av vår kapitalförvaltning hittar du högklassiga och fungerande lösningar för företagets tillgångar och drar nytta av fördelarna med saminvestering.

Läs mer
INSTITUTIONELL KAPITALFÖRVALTNING

Vi erbjuder högklassiga investeringslösningar och investeringstjänster för de mest krävande institutionella och privata investerarna via Mandatum Asset Management.

Läs mer
ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de agerar ansvarsfullt. Läs mer om Mandatums tjänster för ansvarsfull investering och hitta mer hållbara objekt för dina investeringar.

Läs mer

ERSÄTTNING OCH BELÖNING

PERSONALFOND

En personalfond är ett sätt för belöning av hela personalen och effektiviserar organisationens premiesystem.

Läs mer
GRUPPENSIONSFÖRSÄKRING

En gruppensionsförsäkring är en del av en motiverande ersättningshelhet.

Läs mer
FÖRETAGETS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Har ditt företag förberett sig på det oväntade? Många företag har försäkrat sitt lösöre, men inte sina medarbetare.

Läs mer
GRUNDLÖN

I ett fungerande lönesystem riktas pengarna dit där de bäst bidrar till ökad framgång för företaget. Ur medarbetarnas synvinkel är en rättvis lön avgörande.

Läs mer
RESULTATLÖN

Ett fungerande resultatpremiesystem bygger på företagets mål och styr arbetet i rätt riktning.

Läs mer
AKTIEBASERADE INCITAMENT

Aktiebaserad belöning är ett effektivt sätt att motivera företagets nyckelpersoner och styra verksamheten i önskad riktning.

Läs mer

TJÄNSTER FÖR FÖRETAGARE

FÖRETAGARENS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Personförsäkringar erbjuder ekonomisk trygghet i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall. Företagarskyddet är en lösning som omfattar alla personrisker för företagarens behov.

Läs mer
TILLÄGGSPENSION FÖR FÖRETAGARE

Säkerställ önskad utkomst också under pensionstiden.

Läs mer
KAPITALFÖRVALTNING FÖR FÖRETAG

Med hjälp av vår kapitalförvaltning hittar du högklassiga och fungerande lösningar för företagets tillgångar och drar nytta av fördelarna med saminvestering.

Läs mer
FÖRETAGARENS LÖSNINGAR FÖR BELÖNING

Belöning är ett effektivt sätt att motivera och visa företagets nyckelpersoner uppskattning. Mandatum ger dig verktyg och stöd för olika belöningsprogram.

Läs mer