Presstjänst

På Mandatums mediesidor hittar du Mandatums meddelanden och aktuella nyheter, kommunikationskontaktuppgifter, bildbank, årsredovisningar och Life Magazine.

Kontaktuppgifter

Presstjänst

På Mandatums mediesidor hittar du Mandatums meddelanden och aktuella nyheter, kommunikationskontaktuppgifter, bildbank, årsredovisningar och Life Magazine.

Kontaktuppgifter
Mandatums kommunikationsenhet hjälper medierepresentanter med alla frågor som rör företaget. Våra specialister är tillgängliga för intervjuer och kan bidra med bakgrundsuppgifter.
Mandatums kommunikationspolicy följer Sampokoncernens principer. Mandatum får kommentera frågor som rör den dagliga affärsverksamheten och verksamhetsmiljön. Sampo Abp svarar för börs- och finansrapporteringen.

Kontaktuppgifter till kommunikationen

Kontakter och begäran om intervjuer
Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, niina.riihela@mandatum.fi, tfn 040 7281 548

Bild- och materialförfrågningar, Life Magazine
Kommunikationschef Anni Varpula, anni.varpula@mandatum.fi, tfn 040 505 8456

Sampo Abp
Kommunikationschef, mediekontakter: Maria Silander, maria.silander@sampo.fi, tfn 010 516 0031

 

Bildbank

Från bildbanken kan du avgiftsfritt ladda ner bilder för användning i publikationer som behandlar Mandatum. Bilderna är endast avsedda för medierna och de får inte användas i strid med god sed eller i kommersiellt syfte. Mandatum bör nämnas som källa till bilderna. Om du inte hittar den bild som du söker i bildbanken eller om du behöver en bild i något annat format, vänligen kontakta anni.varpula@mandatum.fi, tfn 040 505 8456.

Bildbank

Mandatums Logo

Life Magazine

Life Magazine är Mandatums intressenttidning. Tidningen behandlar aktuella fenomen, presenterar intressanta namn inom finanssektorn och undersöker framtida trender. Den tar upp intressanta samtalsämnen om ett rikt liv och allt vad det innebär. Life Magazine handlar främst om livets ekonomiska aspekter, hur man bygger en förmögenhet och förbereder sig för framtiden. Tidningen innehåller smarta perspektiv på både mikro- och makroekonomiska fenomen, investeringar och kapitalförvaltning, entreprenörskap, ledning och riskhantering. För annonsörer erbjuder Life Magazine en exceptionellt kultiverad, framgångsrik och köpkraftig målgrupp.