Livförsäkringsersättning

Livförsäkringsersättning

Du gör ansökan om livförsäkringsersättning behändigast med vidstående blankett. Som vår kund kan du skicka in ansökan med bilagor till oss med ett meddelande via webbtjänsten.

Mandatum får uppgiften om att en kund avlidit direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi skickar information om livförsäkringen och anvisningar för ansökan om livförsäkringsersättning till dödsboets adress.

Gör ansökan om livförsäkringsersättning så här

 1. Fyll i blanketten för ersättningsansökan

  Fyll i vidstående blankett för ansökan om ersättning vid dödsfall antingen för hand eller elektroniskt. Glöm inte att skriva ut och underteckna blanketten, om du fyller i ansökan elektroniskt.

  Skanna eller fotografera ansökan och spara den på din dator, om du väljer att skicka in den via vår webbtjänst. För att använda webbtjänsten ska du vara kund hos oss. Du kan också skicka in ansökan till oss per post.

 2. Bifoga bilagorna

  • Släktutredning över den försäkrade från 15 års ålder (samma som för bouppteckningen)
  • Förmånstagarnas ämbetsbevis, om uppgiften om att förmånstagaren är vid liv inte framgår av den avlidnes ämbetsbevis eller förmånstagaren inte är en nära anhörig; ämbetsbevisen får var högst 3 månader gamla
  • En kopia av handling som styrker identiteten på varje förmånstagare och vårdnadshavarna för en minderårig förmånstagare (giltigt pass, personbevis eller körkort)
  • Om ett företag står som förmånstagare, en kopia av handelsregisterutdraget (högst 3 månader gammalt)
  • Om det är fråga om en livförsäkring som tagits i händelse av olycksfall behövs dessutom en slutlig dödsattest och ett rättsmedicinskt obduktionsprotokoll
  • Om ansökan om skilsmässa mellan den avlidne och maken eller makan har lämnats in före den försäkrades död (betänketiden pågår), ska detta anges i ersättningsansökan, om maken eller maken är en av förmånstagarna
 3. Skicka in via webbtjänsten eller per post

  Logga in på webbtjänsten och skicka in ersättningsansökan med bilagor till oss med ett meddelande.

  Om du återsänder ersättningsansökan per post, frankera kuvertet och skicka in ansökan på adressen:

  Mandatum Livförsäkringsaktiebolag/Kaleva
  Kundpost/2011
  Kalevavägen 3
  20520 Åbo

Ersättningsansökan

Öppna blanketten för ansökan om ersättning vid dödsfall nedan.

Ansökan om ersättning vid dödsfall

Livförsäkringsersättningens förmånstagare

Livförsäkringsersättning