Livförsäkringsersättning

Livförsäkringsersättning

Mandatum får uppgiften om att en kund avlidit direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi skickar uppgiften om livförsäkringen och anvisningar för ansökan om livförsäkringsersättning till den adress för dödsboet som finns hos Mandatum. 

 

GÖR ANSÖKAN OM LIVFÖRSÄKRINGSERSÄTTNING SÅ HÄR

FYLL I BLANKETTEN FÖR ERSÄTTNINGSANSÖKAN

Fyll i blankett för ansökan om ersättning vid dödsfall antingen för hand eller elektroniskt. Glöm inte att skriva ut och underteckna blanketten, om du fyller i ansökan elektroniskt.

Skanna eller fotografera ansökan och spara den på din dator, om du väljer att skicka in den via vår webbtjänst. För att använda webbtjänsten ska du vara kund hos oss. Du kan också skicka in ansökan till oss per post.

BIFOGA BILAGORNA

-Släktutredning över den försäkrade från 15 års ålder (samma som för bouppteckningen)

-Förmånstagarnas ämbetsbevis, om uppgiften om att förmånstagaren är vid liv inte framgår av den avlidnes ämbetsbevis eller förmånstagaren inte är en nära anhörig; ämbetsbevisen får var högst 3 månader gamla

-En kopia av handling som styrker identiteten på varje förmånstagare och vårdnadshavarna för en minderårig förmånstagare (giltigt pass, personbevis eller körkort)

-Om ett företag står som förmånstagare, en kopia av handelsregisterutdraget (högst 3 månader gammalt)

-Om det är fråga om en livförsäkring som tagits i händelse av olycksfall behövs dessutom en slutlig dödsattest och ett rättsmedicinskt obduktionsprotokoll

-Om ansökan om skilsmässa mellan den avlidne och maken eller makan har lämnats in före den försäkrades död (betänketiden pågår), ska detta anges i ersättningsansökan, om maken eller maken är en av förmånstagarna

SKICKA IN VIA WEBBTJÄNSTEN ELLER PER POST

Logga in på webbtjänsten och skicka in ersättningsansökan med bilagor till oss med ett meddelande.

Om du återsänder ersättningsansökan per post, frankera kuvertet och skicka in ansökan på adressen:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag/Kaleva
Kundpost/2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

Du får anvisningar för ansökan om livförsäkringsersättning också genom att kontakta vår kundtjänst på numret 010 516 7918

LIVFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGENS FÖRMÅNSTAGARE

 

Livförsäkringsersättning