Data- och cybersäkerhet

Mandatum har blivit beviljat certifikat enligt ISO/IEC 27001:2013 (22.12.2021), den internationellt erkända säkerhetsstandarden som visar att vårt ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller internationella kvalitetskrav.

Som en pålitlig aktör inom finansbranschen strävar vi på Mandatum efter att garantera säkra tjänster för våra kunder. Det är av största vikt för oss att vår data- och cybersäkerhet håller hög kvalitet och är adekvat samt proportionell mot affärsverksamhetens karaktär och de uppgifter som behandlas – och ska dessutom motsvara den nivå som olika aktörer i finansbranschen förväntar sig. Vi ser data- och cybersäkerheten som en integrerad del av utveckling och digitalisering av högklassiga tjänster som erbjuder en positiv kundupplevelse.

Bolagets data- och cybersäkerhet utvecklas systematiskt enligt informationssäkerhetsstrategin som organisationens ledning godkänt med hänsyn till den ständigt föränderliga hotbilden. Mandatums data- och cybersäkerhet grundar sig på en informationssäkerhetspolicy som har godkänts av bolagets styrelse. Policyn definierar roller, ansvar, mål och tydligare riktlinjer om hur data- och cybersäkerheten ska implementeras.

Mandatum’s information security and cyber-security management is based on the information security policy approved by the company’s Board of Directors.

Webbplatsens säkerhet

Hur vet jag att den webbplats som jag använder säkert är Mandatums webbplats?

När du använder Mandatums webbsidor kan du enkelt kontrollera att du verkligen är inne på Mandatums webbplats. Du ser snabbt om förbindelsen är krypterad, vem som administrerar webbsidan och vem som verifierat detta. Det här hjälper dig att undvika skadliga webbplatser som olovligen kan ha lagts ut i Mandatums namn.

Du kan kontrollera webbplatsens äkthet med hjälp av uppgifterna i webbläsarens adressrad. Den gröna låsikonen berättar att webbplatsen är verifierad och att förbindelsen är krypterad. Du kan dessutom klicka på texten/företagets namn invid låset och kontrollera att webbplatsen administreras av företaget i fråga och att det har verifierats av en tredje part. Mandatums sidor administreras av Mandatum Life Insurance Company Limited och detta har verifierats av DigiCert Inc.

För mer information om informationssäkerhet på Mandatum, kontakta security@mandatum.fi