Pensionering

Pensionering

Här hittar du anvisningar inför pensioneringen och uttaget av pension. Om du har en individuell pensionsförsäkring eller en gruppensionsförsäkring kan du enklast ansöka om pension via webbtjänsten.

När du går i pension

Vi skickar dig ett meddelande om din begynnande pension cirka 2–4 månader innan din pension börjar i enlighet med ditt pensionsavtal. Meddelandet innehåller viktig information om din pension, t.ex. pensionens begynnelsedag. I och med meddelandet om begynnande pension kan du börja lyfta din tilläggspension.

I frågor som gäller din lagstagade arbetspension ska du kontakta ditt arbetspensionsbolag.

Om du vill börja lyfta pension

Om du vill börja lyfta tilläggspension, meddela oss om saken via webbtjänsten eller med den blankett som följde med meddelandet om begynnande pension. Uppge samtidigt ditt kontonummer för pensionen.

Om du vill ändra begynnelsetidpunkten för pensionen

Du kan i vissa situationer justera begynnelsetidpunkten för din pension innan pensionen har börjat betalas ut. För mer information om möjligheterna att ändra begynnelsetidpunkten, kontakta vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa).

Skattekort för pensionsinkomst och utbetalning av pension

Nedan hittar du anvisningar för hur du beställer ett skattekort och information om beskattning och utbetalning av tilläggspension.

Individuell pensionsförsäkring för privatperson

Beställ ett skattekort för tilläggspension som beskattas som förvärvsinkomst från Skatteförvaltningen. Du kan ansöka om ett skattekort antingen via tjänsten MinSkatt eller via telefon på numret 029 497 001. För beräkningen av skattesatsen behöver du vårt meddelande om begynnande pension samt uppgifterna om dina inkomster, förskottsinnehållningar och eventuella avdrag för början av året.

Det lönar sig att beställa skattekortet i god tid innan du börjar lyfta pension. Be Skatteförvaltningen skicka skattekortet direkt till Mandatum Life. Om vi inte får något skattekort, är vi tvungna att innehålla 40 procent i skatt på den pension som beskattas som förvärvsinkomst.*

Du behöver inte lämna in något skattekort till Mandatum Life för pension som beskattas som kapitalinkomst. På den pension som beskattas som kapitalinkomst innehåller vi vid var tid gällande kapitalinkomstskatt, som för närvarande är 30 procent. För kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 34 procent.*

Vi meddelar beloppet av förskottsinnehållningen till skattemyndigheten, som kontrollerar skattebeloppet i samband med den slutliga beskattningen.

Vi skickar dig ett pensionsbeslut när din pension börjar. Av pensionsbeslutet framgår pensionens belopp och hur pensionen beskattas.

Vi betalar in den första pensionsposten på ditt bankkonto under de första dagarna av pensionens begynnelsemånad. I fortsättningen betalar vi ut pensionen så att den finns på ditt bankkonto den första bankdagen i månaden.

* Skatteuppgiften för år 2024

Individuell pensionsförsäkring som tecknats av arbetsgivaren, Sesam-gruppensionsförsäkring och Nova Tilläggspension

Om du har en individuell pensionsförsäkring som tecknats av arbetsgivaren eller Sesam-gruppensionsförsäkring, beställ ett skattekort för den tilläggspension som beskattas som förvärvsinkomst från Skatteförvaltningen med de uppgifter som anges i meddelandet om begynnande pension. Du kan ansöka om skattekort för Nova Tilläggspension efter att du fått pensionsbeslutet.

Du kan beställa ett pensionsskattekort från Skatteförvaltningen antingen på webben via tjänsten MinSkatt eller via telefon på numret 029 497 001. För beräkningen av skattesatsen behöver du den uppgift om pensionens belopp som framgår av meddelandet om begynnande pension eller pensionsbeslutet och uppgifterna om dina inkomster, förskottsinnehållningar och eventuella avdrag för början av året. Be Skatteförvaltningen skicka skattekortet direkt till Mandatum Life.

Vi skickar dig ett pensionsbeslut när din pension börjar. Av pensionsbeslutet framgår pensionens belopp och hur pensionen beskattas.

Vi betalar in den första pensionsposten på ditt bankkonto under de första dagarna av pensionens begynnelsemånad. I fortsättningen betalar vi ut pensionen så att den finns på ditt bankkonto den första bankdagen i månaden.

I Nova Tilläggspension kan ingå rätt till familjepension i händelse av att den försäkrade avlider. För mer information om ansökan om familjepension, vänligen ring numret 010 516 7925

Ansökan om pension

Om du har en individuell pensionsförsäkring eller en gruppensionsförsäkring kan du enklast ansöka om pension via webbtjänsten.

Logga in på webbtjänsten

Om du inte kan göra ansökan på webben, kan du använda den ansökan som följde med meddelandet om begynnande pension och posta den till oss på adressen:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 ÅboPENSIONSÄRENDEN