Placering

Placering

Placeringsmöjligheter som du inte kan få någon annanstans.

Avtalens faktablad och valbara placeringsobjekt »

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Mandatum Asset Management Ab fungerar därtill som distributör för sina dotterbolags och vissa samarbetspartners placeringsfonder. Dessa placeringsfonder är huvudsakligen öppna för professionella investerare.

 

 

Nordic High Yield

Mandatum Lifes fond Nordic High Yield investerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Läs mer om Nordic High Yield