Faktablad

Faktablad

Faktablad

Mandatum Pensionskapitalisering
Mandatum Placeringsförsäkring (997)
Mandatum Pro Placeringsförsäkring
Mandatum Sparavtal
Mandatum Placeringsförsäkring
Mandatum Kapitalförvaltningsavtal

Kapitaliseringsavtal
Private Kapitaliseringsavtal
Private Placeringsförsäkring
Placeringsförsäkring
Målsättningsförsäkring

Placeringsobjekt som kan anslutas till Mandatum Lifes produkter

Pensionskapitalisering (991)
Private Placeringsförsäkring (997) och Private Kapitaliseringsavtal (991)
Placeringsförsäkring (610) och Sparavtal (670)
Placeringsförsäkring (972), Målsättningsförsäkring (9721) och Kapitaliseringsavtal (912)
Placeringsförsäkring (997)
Kapitalförvaltningsavtal (991) och Pro Placeringsförsäkring (997)

Allokering-objektens dokument

Mandatum Mandat Ränta faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat Ränta hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat 25 brett faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat 25 brett hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat 25 begränsat faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat 25 begränsat hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat 50 brett faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat 50 brett hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat 50 begränsat faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat 50 begränsat hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat 80 brett faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat 80 brett hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat 80 begränsat faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat 80 begränsat hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat Aktie brett faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat Aktie brett hållbarhetsrelaterad information
Mandatum Mandat Aktie begränsat faktablad med basfakta för investerare
Mandatum Mandat Aktie begränsat hållbarhetsrelaterad information

Ränteplaceringarnas dokument

Mandatum AM Senior Loan Strategy faktablad med basfakta för investerare
Mandatum AM Senior Loan Strategy hållbarhetsrelaterad information
Mandatum AM Senior Loan Strategy Avkastning faktablad med basfakta för investerare

Aktieplaceringarnas dokument

Mandatum AM Stamina Aktie faktablad med basfakta för investerare
Mandatum AM Stamina Aktie hållbarhetsrelaterad information

Alternativa placeringarnas dokument

Mandatum AM Fastighet II faktablad med basfakta för investerare

Faktablad för kontinuerliga placeringskorgar hittar du från Värden och rapporter