Företagsansvar

Mandatum har som mål att skapa värde, påverka och hantera risker med utgångspunkt i hållbarhetsteman som är viktiga för bolaget och samhället.

Företagsansvar

Mandatum har som mål att skapa värde, påverka och hantera risker med utgångspunkt i hållbarhetsteman som är viktiga för bolaget och samhället.

Pengar är en förändringskraft

Investerarna har en inflytelserik roll i att bromsa klimatförändringarna. Mandatum har förbundit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och till att minska investeringarnas koldioxidavtryck.

Människorna är avgörande

Mandatum har som mål att med sin affärsverksamhet förbättra finländarnas ekonomiska trygghet och främja ett gott arbetsliv.

Ansvar för de anställda bäddar för en framgångsrik affärsverksamhet

Personalens välbefinnande är ett av Mandatums strategiska mål.

Ansvarsfulla investeringar

Hållbar utveckling utgör en integrerad del av Mandatums investeringsverksamhet och beaktas vid sidan av de ekonomiska synpunkterna i alla investeringsbeslut.

Ansvarsfulla investeringar innebär att tillgångarna förvaltas så att frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG-faktorer) beaktas i investeringsanalyserna, när investeringsbeslut fattas och vid rapportering om investeringarna. Ansvarsfulla investeringar omfattar också aktivt ägarskap. Dess mål är bättre riskhantering, bättre avkastning på portföljen och inkluderande av investerarnas värderingar. Det kompletterar den traditionella ekonomiska analysen.

Läs mer om Mandatums hållbarhetsarbete (på engelska).