Tillgängligheten hos Mandatum

Tillgängligheten hos Mandatum

Denna sida innehåller allmän information om tillgängligheten i Mandatums digitala tjänster och tillgänglighetsutlåtandena för de enskilda tjänsterna.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar Mandatum att se till att bolagets digitala tjänster och innehåll uppfyller kraven på tillgänglighet enligt nivå A och AA i de internationella riktlinjerna WCAG. Lagen baserar sig på Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. Ändringarna avseende tillgängligheten inverkar på den visuella layouten för de digitala tjänsterna och förbättrar deras användbarhet.

Tillgängligheten bidrar till ökad jämlikhet i det digitaliserade samhället och säkerställer att så många som möjligt kan använda digitala tjänster och innehåll i digital form oavsett olika utgångslägen. På detta sätt underlättas och stöds uträttandet av ärenden på webben och användningen av digitala tjänster exempelvis för grupper med särskilda behov, såsom användare med syn- eller hörselskada eller personer med koncentrationssvårigheter.

Tillgänglighetsutlåtanden

Nedan finns tillgänglighetsutlåtandena för Mandatums digitala tjänster. Utlåtandena innehåller detaljerade uppgifter om tillgängligheten i respektive tjänst. I varje utlåtande berättas i vilken mån den digitala tjänsten uppfyller kraven på tillgänglighet och hur eventuella brister i tjänstens tillgänglighet rättas till.

Tillgänglighetsutlåtande för Mandatums webbplats
Tillgänglighetsutlåtande för Mandatums och Kalevas webbtjänst
Tillgänglighetsutlåtande för handlingar i Mandatums och Kalevas webbtjänst
Tillgänglighetsutlåtande för mobiltjänsten Mandatum Pengar

Respons om tillgängligheten i Mandatums elektroniska tjänster och innehåll

Meddela oss gärna om du upptäcker problem. Vi vill göra våra tjänster tillgängliga för så många som möjligt och åtgärda eventuella brister i tillgängligheten. Om du upptäcker brister som gäller tillgängligheten i Mandatums digitala tjänster, vänligen kontakta oss. Du kan lämna respons med formuläret nedan. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får något svar inom utsatt tid, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet i Finland som övervakar att kraven på tillgänglighet följs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000 (växel)

www.tillgänglighetskrav.fi