Tillgängligheten i mobiltjänsten Mandatum Pengar

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller mobiltjänsten Mandatum Pengar. Utlåtandet har upprättats den 16 juni 2021.

Mobiltjänsten Mandatum Pengar omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Mobiltjänstens tillgänglighet har bedömts hos Mandatum.

Tillgänglighetsstatus för mobiltjänsten Mandatum Pengar

Uppfyller delvis de kritiska tillgänglighetskraven på nivå A och AA. Mandatum Pengar uppfyller inte merparten av tillgänglighetskraven på nivå A och AA.

Mandatums webbtjänst på www.mandatum.fi uppfyller tillgänglighetskraven bättre och inkluderar samma funktioner som Mandatum Pengar.

Icke-tillgängligt innehåll i mobiltjänsten Mandatum Pengar

Icke-tillgängligt innehåll:

  • Sidbyten och modala fönster
  • Skapande av användarnamn
  • Meddelanden
  • NSP-enkäten
  • Placeringsobjekt
  • Personalfondens funktionaliteter

Nedan anges de tillgänglighetskrav enligt riktlinjen WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ännu inte uppfylls.

1. Möjligt att uppfatta

1.1 Textalternativ
Alternativ finns inte för allt icke-textbaserat innehåll.

1.4 Urskiljbart
Allt innehåll uppfyller inte färg- och kontrastkraven.

Beskrivningar är inte läsbara med skärmläsare.

2. Hanterbart

2.1 Tillgängligt via tangentbord
Allt innehåll är inte utformat så att det är åtkomligt med ett tangentbord.

2.2 Tillräckligt med tid
Tidsgränsen i Mandatum Pengar loggar ut användaren utan föregående varning.

2.4 Navigerbart
Fokusindikatorn är inte synlig på samtliga element i användargränssnittet och förs inte vidare till följande innehåll.

Skärmläsare kan inte identifiera alla element på rätt sätt.

Det finns rubriker som inte beskriver innehållet eller som inte är i hierarkisk ordning.

Syftet med varje länk framgår inte av länktexten eller av sammanhanget.

4. Robust

4.1 Kompatibelt och dess underkriterier
Kompatibilitet med användarprogram, inklusive hjälpmedel. Kriterierna uppfylls inte.

Brister förekommer i användningen av märkspråk.

Tidtabell för åtgärdande av brister och avvikelser: De viktigaste av ovanstående brister och avvikelser i mobiltjänsten Mandatum Pengar kommer att korrigeras i etapper i år och nästa år.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i mobiltjänsten Mandatum Pengar?

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven från och med den 23 juni 2021.

Meddela oss gärna om du upptäcker problem. Vi vill göra våra tjänster tillgängliga för så många som möjligt och åtgärda eventuella brister i tillgängligheten. Om du upptäcker brister som gäller tillgängligheten i Mandatums digitala tjänster, vänligen kontakta oss. Du kan lämna respons via e-post på adressen saavutettavuus@mandatum.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får något svar inom utsatt tid, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet i Finland som övervakar att kraven på tillgänglighet följs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000 (växel)

www.tillgänglighetskrav.fi