Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Mandatumkoncernen

Mandatumkoncernen består av tvåaffärsområden: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) som erbjuder tjänster inom kapitalförvaltning, belöningar, pensionsförsäkringar och personförsäkringar samt Mandatum Asset Management som erbjuder kapitalförvaltningstjänster. Bolagens kontaktuppgifter:

 

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life)

Postadress:

PB 627, 00101 HELSINGFORS

Telefon: 010 515 225

FO-nummer: 0641130-2

E-post: fornamn.efternamn(at)mandatum.fi

Kundtjänst

Mandatum Asset Management Ab

Postadress:

PB 1221, 00101 HELSINGFORS

FO-nummer: 2608438-8

E-post: fornamn.efternamn(at)mandatumam.com

 

Fakturerings informations

Mandatum Groups och Kalevas företagsspecifika fakturerings information finns här:

Fakturerings informations

 

Ankomstinstruktioner

 

Huvudentrén till Mandatums huvudkontor ligger på Bulevarden. Det finns parkeringsplatser på Sandvikstorget och S-markets parkeringshall, med infart från Maltgatan. Du kommer enklast ut till Bulevarden genom S-markets utgång om du parkerar i parkeringshallen. Om du vill får du parkeringsbiljett av oss när du går. Spårvagn nummer 6 och buss nummer 22 passerar alldeles intill oss.

 

karttaohje.JPG

Kontor

Presstjänst

Mandatums nyaste meddelanden och publikationer, kommunikationens kontaktpersoner och bildbank.

Läs mer

Samarbetspartner

Vårt huvudkontors historia

Nikolai Sinebrychoff innehade monopol på öltillverkning från och med 1819 i Helsingfors, brännvinsmonopolet började 1822. Sinebrychoffs första fabriker var belägna på Sveaborg och förflyttades utanför staden till Sandvikskajen på 1820-talet efter att verksamheten vuxit. Till en början fanns bryggerierna och bränneriet i fabriksbyggnader av trä och en ny fabrik i tegel (Wiinanpolttimo) började byggas direkt.

Den äldsta delen av spritbränneriet finns på pelarsalens sida av vårt huvudkontor, som har byggts om och rivits i många omgångar. Första omgången blev klar 1832. Den ursprungliga fasadritningen är signerad av Engel.

1970 flyttades öltillverkningen till kokhusbyggnaden på Bulevardens sida, ritad av arkitekten Woldemar Bäckman. Även den här byggnaden är skyddad och finns med på Internationella arkitektunionens lista över betydande industribyggnader som representerar modern arkitektur.

image83gsm.png