Pension

Det lönar sig att investera inför pensionstiden i god tid.

Pensionsåldern stiger hela tiden i Finland och den lagstadgade pensionen har blivit mindre. Alla i arbetsför ålder borde tänka på hur de ska trygga en tillräcklig utkomst under pensionstiden.

VÅRA TJÄNSTER FÖR BEREDSKAP INFÖR PENSIONSÅREN

ÄR DU REDAN KUND HOS OSS?

Om du är kund hos oss, ser du uppgifterna om ditt avtal i webbtjänsten. Via webbtjänsten kan du också enkelt och tryggt skicka meddelanden till oss, göra ändringar i avtalet och t.ex. investeringsplanen.

LOGGA IN PÅ WEBBTJÄNSTEN

SE KONTAKTPERSONERNA INOM DITT OMRÅDE

HUVUDSTADSREGIONEN        ÖVRIGA FINLAND

I pension i r├Ątt tid

Janne Sjöman

direktör, storföretagstjänster

Företagen bör omsorgsfullt analysera personalens pensionering som helhet. De anställdas verkliga förmåga och vilja att arbeta kan variera betydligt inom olika branscher och i olika arbetsuppgifter.

När företaget gör upp en pensionsplan för personalen, hjälper det arbetsgivaren att hantera personalens pensionering: överföringen av kunskap, risker relaterade till arbetsoförmåga, kostnader och produktivitetseffekter.

Pensionsplanen kan innefatta olika åldersprogram, som ger möjlighet att vid behov tidigarelägga eller skjuta fram pensioneringen inom olika personalgrupper. Samtidigt kan man säkerställa att de anställda orkar stanna kvar i arbetslivet tillräckligt länge.

Också företagare borde överväga att komplettera sitt pensionsskydd, eftersom den lagstadgade pensionen oftast inte räcker till för att garantera den tidigare levnadsstandarden under pensionsåren.

Lämna begäran om kontakt

Intresserad av våra pensionstjänster?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter

    Vi kontaktar dig. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när du bäst kan nås via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går tillsammans igenom företagets situation och framför allt behoven i anslutning till personalens pensionsärenden och belöning.

  3. Vi ger dig en offert

    Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för personalens pensionering, sammanställer en lämplig pensionsmodell, lägger fram förslag på våra sakkunnigtjänster eller ger en offert på gruppensionsförsäkring.