Ansvarsfriskrivning

De uppgifter om produkter och tjänster som presenteras på webbsidorna eller i webbtjänsten ges endast i informationssyfte och utgör inte något bindande erbjudande för Försäkringsbolagen, inte heller något placeringsråd eller annan uppmaning att fatta placerings- eller andra försäkringsbeslut. Före beslut om en enskild placering eller annan försäkring bör kunden omsorgsfullt ta del av produkternas och tjänsternas villkor och prospekt samt vid behov inhämta expertråd.

Mandatum Life garanterar inte webbsidornas riktighet eller felfrihet eller att webbsidorna är tillgängliga utan avbrott eller felfritt. Mandatum Life ansvarar inte för eventuell skada till följd av funktionsavbrott för webbsidor eller webbtjänster. Webbsidorna kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Mandatum Life ansvarar inte för något som helst material på sidor av tredje part.

Kunden beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt i en placeringsbunden försäkring och bär risken för att försäkringsbesparingarna eventuellt kan minska i värde eller gå förlorade. Placeringsobjektets historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Värdet på placeringsobjekten kan stiga eller sjunka och således kan kunden förlora de medel som placerats i försäkringen. Mandatum Life eller dess ombud ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling.

De presenterade uppgifterna, uppskattningarna och åsikterna baserar sig på den rådande situationen vid tidpunkten när de gavs och kan ändras utan separat meddelande. Användningen av eventuell förväntad avkastning är riktgivande och utgör ingen garanti för framtida avkastning.

Uppgifterna om lagstiftning och beskattning baserar sig på Mandatum Lifes uppfattning om gällande lagstiftning och skattepraxis. Uppgifterna gäller endast allmänt skattskyldiga personer i Finland. Beskattningen utgör inte en del av försäkringsavtalet och Mandatum Life ansvarar inte för eventuella effekter till följd av ändringar i lagstiftning eller skattepraxis eller för att skattemyndighetens enskilda beslut överensstämmer med de presenterade uppgifterna.

Webbsidorna och webbtjänsterna innehåller immaterialrättsligt skyddat material. Alla rättigheter förbehålls.

Mer information för försäkringstagare

Dataskydd och registerbeskrivning
Skälighetsprincipen
Användarvillkor för webbtjänsten och webbplatsen