ERSÄTTNING OCH BELÖNING

Ett väl planerat ersättningssystem förbättrar arbetsmotivationen och ökar företagets produktivitet

När ditt företag har en konsekvent lönepolitik och belöningen av medarbetarna stöder måluppfyllelsen, styr du arbetet i rätt riktning.

TJÄNSTER FÖR ERSÄTTNING OCH BELÖNING

ETT VÄL PLANERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM HAR EFFEKT

Kiisa Hulkko-Nyman

Affärsverksamhetsdirektör

Vid planeringen av ersättningshelheten är det viktigt att kartlägga om det nuvarande systemet sporrar medarbetarna och ledningen att göra rätt saker.

Ett fungerande ersättningssystem bidrar till att förtydliga arbetets mål, ger goda prestationer synlighet i vardagen och höjer medarbetarnas arbetsmotivation. För arbetsgivaren innebär det ökad produktivitet och en bättre arbetsgivarbild.

Ersättningen ger önskad effekt, när löneprinciperna och sätten för belöning har planerats omsorgsfullt och de anställda informeras aktivt om dem.

Lämna begäran om kontakt

Intresserad?

  1. LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER MED VIDSTÅENDE BLANKETT

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. VI KARTLÄGGER DINA BEHOV

    Vi går tillsammans igenom företagets situation och behoven i anslutning till belöning av personalen.

  3. VI GER DIG EN OFFERT

    Vi sammanställer en lämplig plan för utveckling av en ersättningshelhet för personalen eller ett separat belöningssystem i din organisation.