PALKKAVAAKA®-JÄMFÖRELSEN

Marknadslöneinformation som stöd för beslutsfattandet

Ta kontakt

PALKKAVAAKA®-JÄMFÖRELSEN

Marknadslöneinformation som stöd för beslutsfattandet

Ta kontakt

Palkkavaaka®-marknadslönejämförelsen erbjuder marknadslöneinformation om arbetsuppgifterna för anställda, tjänstemän och ledning.

Ersättning och belöning kan ge konkurrensfördelar på arbetsgivarmarknaden. Lönejämförelsen erbjuder marknadslöneinformation om olika kategorier av arbetsuppgifter.

Lönekostnaderna är en betydande utgiftspost. En lönejämförelse är ett nyttigt verktyg vid planeringen av organisationens lönestruktur och ersättningsstrategi.

LÖNEJÄMFÖRELSEN GER AKTUELL INFORMATION

Mandatum genomför Palkkavaaka®-marknadslönejämförelsen årligen.

Lönejämförelsen ger dig utmärkta hjälpmedel för utformningen av organisationens lönepolitik. På basis av Palkkavaaka-analysen kan du jämföra löner inom företaget och i förhållande till andra aktörer inom samma bransch. Lönejämförelsen erbjuder tillförlitlig marknadslöneinformation om olika kategorier av arbetsuppgifter.

Jämförelsen görs med hjälp av Palkkavaaka-systemet för utvärdering av arbetets svårighetsgrad, där man kan jämföra uppgifter med samma kravnivå inom och utanför organisationen. Alla företag och organisationer kan delta i jämförelsen oberoende av om organisationen har ett lönesystem för definition av löner. Jämförelsen inkluderar bl.a. grundlöner, förmåner och utbetalda resultatpremier.

Lämna begäran om kontakt

SÅ HÄR GÖRS LÖNEJÄMFÖRELSEN

För marknadslönejämförelsen indelar organisationens represententer tillsammans med Mandatums experter arbetsuppgifterna inom organisationen i de kravgrupper som används i Palkkavaaka®-jämförelsen. Efter det levererar organisationen löneuppgifterna till Mandatum. Resultaten av jämförelsen och experternas observationer behandlas vid en personlig genomgång.

Baspaketet för Palkkavaaka-marknadslönejämförelsen inkluderar indelning av arbetsuppgifterna inom organisationen i marknadslöneklasser, lönejämförelse med två valda branscher, översyn av organisationens interna lönepraxis, personlig genomgång av resultaten och Palkkavaaka- och HR 1st Class-seminarier.

Pris för Palkkavaaka®-marknadslönejämförelsens baspaket

 • Organisationer med under 50 anställda 4 000 euro + moms.
 • Organisationer med över 50 anställda 6 000 euro + moms.

FÖRDELAR MED PALKKAVAAKA®-JÄMFÖRELSEN:

 • Du få kommentarer av en expert på belöning samt rekommendationer för utformningen av företagets lönepolitik.
 • Du får aktuell information om marknaden och interna löneförfaranden som stöd för företagets lönebeslut.
 • Du säkerställer den externa konkurrensen: Hur håller du kvar de bästa resurserna i företaget? Är företagets ersättningar och löner konkurrenskraftiga för rekrytering av de bästa förmågorna?

Kom med

ANMÄL DIG TILL EN MARKNADSLÖNEJÄMFÖRELSE

 1. LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER MED VIDSTÅENDE BLANKETT

  Vi kontaktar dig och berättar mer om jämförelsen. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

 2. VI KARTLÄGGER LÄGET I DIN ORGANISATION

  Vi går tillsammans igenom situationen i din organisation samt fördelarna med en marknadslönejämförelse och hur den genomförs.

 3. VI KOMMER ÖVERENS OM NÄSTA STEG

  Om din organisation bestämmer sig för att göra en jämförelse, kommer vi överens om lämplig tidtabell för jämförelsen.