Mandatum Life är expert på placering med fokus på lång sikt och erbjuder dig omfattande investerings- och kapitalförvaltningstjänster.

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Mandatum Life som investerare

Lauri Vaittinen

Direktören för enheten för placeringslösningar

Tålamod
Tålamod innebär för oss en självständig investeringsprocess baserad på vår egen analys. I våra investeringsprocesser stöder vi oss inte på jämförelseindex och kan därför undvika fallgroparna med att följa flocken. Vid tillfälle kan vi också gå mot strömmen.

Smidighet
Smidighet innebär för oss flexibilitet. Vid behov kan vi vänta även länge på rätt placeringsobjekt, men vid tillfälle handlar vi målmedvetet. Vår kompetens och vårt breda nätverk öppnar för oss möjligheter att opportunistiskt välja för varje situation lämpligaste tillgångsslag, partner och placeringsobjekt. Samtidigt kan vi flexibelt beakta kundernas unika behov.

Saminvestering
Vi investerar enligt en saminvesteringsmodell, vilket innebär att vi ofta erbjuder våra kunder samma objekt som vi själva avser att investera i via vår egen balansräkning. Vi öppnar dörrar för våra kunder och går tillsammans vidare genom dem.

Ansvarsfulla investeringar
Ansvarsfulla investeringar utgör en viktig del av hela vår investeringsprocess. Vi tror att investering i bolag som handlar ansvarsfullt ger bättre avkastning på lång sikt. Det som är rätt är också lönsamt.

Investeringstjänster