Placeringsförsäkring och sparavtal

Placeringsförsäkring och sparavtal

Spara enkelt och flexibelt med en placeringsförsäkring eller ett sparavtal, beroende på din livssituation. Vi erbjuder ett sätt att spara och placera som passar din situation och dina mål. Berätta för oss om ditt utgångsläge och dina intentioner, så väljer våra experter ut de placeringsobjekt som lämpar sig bäst för dig.

Placeringsförsäkringen kombinerar sparande och livförsäkringsskyddydd

Spara enkelt och effektivt med ett Sparavtal

Välj det sätt som passar din livssituation

*) Uppgifterna om beskattningen grundar sig på gällande lagstiftning 1.1.2018. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen.

Sparar du åt dig själv eller dina nära? Placeringsförsäkring Sparavtal
Byte av placeringsobjekt utan skattepåföljder Ja Ja
Uttag av kapital före avkastning utan skattepåföljder Ja Ja
Livförsäkringsskydd Ja. De influtna besparingarna betalas ut i form av livförsäkringsersättning till förmånstagaren redan innan dödsboet skiftats. Nej
Vid dödsfall

Livförsäkringsersättningar som betalas ut till nära anhöriga med anledning av dödsfall omfattas av arvsskatt. Skatten är högst 19 procent. 

Livförsäkringsersättningar som betalas ut till andra än nära anhöriga utgör skattepliktig kapitalinkomst.

Du kan fastställa förmånstagaren fritt och vid behov när som helst byta förmånstagare.

Avtalet upphör inte, utan fortsätter i dödsboets/arvingens ägo. Vid arvsbeskattningen görs från avtalets återköpsvärde ett avdrag för den latenta inkomstskatt som tas ut på avkastningen, varvid de tillgångar som placerats i avtalet och den nettoavkastning som influtit på dem är föremål för arvsskatt.

Alternativt kan du själv välja placeringsobjekt från vårt breda utbud, i vilket ingår objekt som erbjuds endast få.
 • Hos oss hittar du lämpliga placeringsobjekt eller kombinationer av olika objekt.
 • Du bestämmer själv viktningen på olika tillgångsslag och olika geografiska områden.
 • Du kan kombinera sparande och livförsäkringsskydd med en Placeringsförsäkring.
 • Hos oss placerar du alltid flexibelt och effektivt inom ramen för ett försäkringsavtal.
 • Du kan behändigt sköta dina besparingar och byta placeringsobjekt i vår webbtjänst. 

Intresserad?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

 3. Vi kommer överens om nästa steg

  Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda dig investeringstjänster som lämpar sig för din situation.