Rekrytering

I Mandatum är satsningarna på en utmärkt medarbetarupplevelse, företagskulturen och personalens välmående och motivation ett aktivt val och en strategisk hörnsten, som skapar grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

Lediga jobb (på finska)

Rekrytering

I Mandatum är satsningarna på en utmärkt medarbetarupplevelse, företagskulturen och personalens välmående och motivation ett aktivt val och en strategisk hörnsten, som skapar grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

Lediga jobb (på finska)

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som sysselsätter över 600 professionella på pengar och liv. I Mandatum är satsningarna på en utmärkt medarbetarupplevelse, företagskulturen och personalens välmående och motivation ett aktivt val och en strategisk hörnsten, som skapar grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

Vill du bli en av oss? Ta en titt på våra lediga arbetsplatser eller nätverka med oss.

Jatta Gerdt, HR-direktör

”Gemensamt för våra medarbetare är viljan att lyckas, nå framgång och åstadkomma något betydande. Arbetet görs med god energi och glädje och alla stöder varandra. Förtroende och omtanke skapar en ledig och uppmuntrande atmosfär, där var och en kan påverka såväl sitt arbete som gemensamma frågor.”

Mandatum som arbetsgivare

Mandatum satsar på en inspirerande och välmående arbetsgemenskap där vi samarbetar som ett team. En kompetent personal utgör kärnan i Mandatums framgångsrika affärsverksamhet. Arbetet hos oss är målinriktat, intressant och bjuder på många utmaningar. Våra motiverade experter arbetar med varierande uppgifter och är intresserade av att utveckla sina färdigheter. 

Mandatums företagskultur bygger på inkludering, förtroende, omsorg och gott ledarskap. Utöver en utmärkt medarbetarupplevelse resulterar vår välmående företagskultur också i en hög kundnöjdhet och skapar därigenom grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

I enlighet med våra värderingar agerar vi alltid som ett team, där vi respekterar och uppskattar varandra.

Mandatums företagskultur

Mandatums företagskultur bygger på en stark sammanhållning där vi stöder varandra och detta är en viktig faktor bakom vår utmärkta personaltillfredsställelse.

Mandatum har valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland redan elva gånger i följd i Great Place to Work-institutets undersökning. År 2022 utvecklade Mandatum medarbetarupplevelsen ytterligare genom att ta i bruk Siqni-medarbetarundersökningen, som mäter faktorer som är betydelsefulla för personalen och hur de uppfylls på arbetsplatsen. Mandatums Siqni-indexresultat var 83 (på skalan 1–100), vilket berättigar till certifikatet Future Workplaces. Certifikatet kan tilldelas, när företagskulturen på arbetsplatsen leds med en exceptionellt god medarbetarinsikt.

Läs mer om vårt medarbetaransvar (på engelska).

Rekryteringsskeden

1. TACK FÖR DIN ANSÖKAN

Du får automatiskt en bekräftelse, när vi tagit emot din arbetsansökan. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och gör vårt bästa för att kunna kommunicera om den fortsatta processen inom cirka två veckor efter ansökningstidens slut.

2. VI LÄR KÄNNA VARANDRA

Den första intervjun hålls i allmänhet via Teams och du möter då den chef som sköter rekryteringen. Det är viktigt för oss att du känner dig bekväm och kan vara dig själv under intervjun. Ibland ber vi sökandena skicka in en kort videoinspelning om sig själva före den egentliga intervjun.

3. DEN ANDRA INTERVJUN

I den andra intervjun kan utöver HR också delta övriga teammedlemmar, enhetens ledare eller andra viktiga intressentgrupper. Vi möter dig gärna ansikte mot ansikte, och du har samtidigt möjlighet att bekanta dig med våra lokaler.

4. LÄMPLIGHETSBEDÖMNING ELLER CASE-UPPGIFT

Beroende på position deltar finalistkandidaterna i en lämplighetsbedömning eller en kort case-uppgift. Bedömningen ger dig också en omfattande profil, som erbjuder värdefull information om dig själv.

5. VAL OCH ARBETSERBJUDANDE

Om vi är överens om att gå vidare, kontrollerar vi med ditt samtycke din bakgrund och ger dig slutligen ett arbetserbjudande. Till vår rekryteringsprocess hör vid längre anställningsförhållanden alltid också en nyanställningsundersökning på företagshälsovårdens mottagning.

6. INSKOLNING

Genast efter att avtalet undertecknats får du ett materialpaket för nyanställda och närmare arbetsstarten en personlig inskolningsplan. Välkommen! Vi har väntat på dig.

 

Varje rekryteringsprocess är unik. Uppgifternas svårighetsgrad varierar och rekryteringsprocessen kan se olika ut för olika uppgifter. Invid kan du läsa mer om skedena i en typisk rekryteringsprocess.

 

Följ oss på de sociala medierna och få som första information om våra lediga jobb:

 

                                                                                        iconmonstr-facebook-3-240.pngiconmonstr-linkedin-3-240.pngiconmonstr-instagram-13-240.pngiconmonstr-twitter-3-240.png

 

Högskolesamarbete

Mandatum samarbetar kontinuerligt med olika läroinrättningar genom forskningsarbete, arbetspraktik, examensarbeten och företagsbesök. Vi deltar i mån av möjlighet i olika rekryteringsmässor, arrangerar exkursioner samt besöker föreläsningar och fakultetsevenemang. Om du är intresserad av att samarbeta med oss, kontakta HR: hr@mandatumlife.fi.

Högskolesamarbete

Mandatum samarbetar kontinuerligt med olika läroinrättningar genom forskningsarbete, arbetspraktik, examensarbeten och företagsbesök. Vi deltar i mån av möjlighet i olika rekryteringsmässor, arrangerar exkursioner samt besöker föreläsningar och fakultetsevenemang. Om du är intresserad av att samarbeta med oss, kontakta HR: hr@mandatumlife.fi.

Arbetspraktik

Vi erbjuder årligen Traineeplatser för studerande huvudsakligen inom försäljnings-, IT- och kundbetjäningsuppgifter. Ansökningstiden till Mandatums Trainee-program är i januari och till Mandatum Asset Management Investments Trainee-program i augusti–september. De sökande bör vara myndiga, uppvisa lämpliga studier och ha möjlighet att arbeta i minst fyra månader. Vi meddelar om nya arbetspraktikplatser på sidan Lediga jobb.

Se våra lediga tjänster (på finska).

Arbetspraktik

Vi erbjuder årligen Traineeplatser för studerande huvudsakligen inom försäljnings-, IT- och kundbetjäningsuppgifter. Ansökningstiden till Mandatums Trainee-program är i januari och till Mandatum Asset Management Investments Trainee-program i augusti–september. De sökande bör vara myndiga, uppvisa lämpliga studier och ha möjlighet att arbeta i minst fyra månader. Vi meddelar om nya arbetspraktikplatser på sidan Lediga jobb.

Se våra lediga tjänster (på finska).