Rekrytering

Se våra lediga tjänster eller lämna in en öppen ansökan.

Lediga jobb (på finska)

Rekrytering

Se våra lediga tjänster eller lämna in en öppen ansökan.

Lediga jobb (på finska)

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster sysselsätter över 600 professionella på pengar och liv.

Jatta Gerdt, HR-direktör

”Gemensamt för våra medarbetare är viljan att lyckas, nå framgång och åstadkomma något betydande. Arbetet görs med god energi och glädje och alla stöder varandra. Förtroende och omtanke skapar en ledig och uppmuntrande atmosfär, där var och en kan påverka såväl sitt arbete som gemensamma frågor.”

Mandatum som arbetsgivare

Mandatum är ett solitt och ansett finansbolag och en del av den framgångsrika Sampokoncernen.  Mandatum kombinerar expertis inom placeringar och livförsäkringar och erbjuder sina kunder heltäckande tjänster inom kapitalförvaltning, sparande och placeringar, belönings- och lojalitetsprogram samt pensions- och personförsäkringstjänster.

År 2021 slogs Sampokoncernens och Mandatum Life-koncernens placeringsfunktioner samman till egen verksamhet under Mandatumkoncernen och kapitalförvaltningsbolaget Mandatum Asset Management tillkom som systerbolag till Mandatum Life.

Vi sysselsätter över 600 personer och satsar på en inspirerande arbetsgemenskap där vi samarbetar som ett team. Arbetet på Mandatum är resultatinriktat, intressant och bjuder på många utmaningar. Våra motiverade experter arbetar med varierande uppgifter och är intresserade av att utveckla sina färdigheter.

Ansvar för personalen lägger grunden för en framgångsrik verksamhet

Personalens välmående är ett av Mandatums strategiska mål. En utmärkt personaltillfredsställelse har varit kännetecknande för Mandatum i över tio års tid. De två senaste åren har bolaget utsetts till Finlands bästa arbetsplats i Great Place to Work-institutets undersökning i kategorin stora företag.  I den senaste Siqni-personalundersökningen belönades Mandatum med certifikatet Future Workplaces för en exceptionell förståelse för sina medarbetare.

Mandatums ansvar för personalen innebär också att skydda sina medarbetare och deras familjer mot ekonomiska risker. Vi bidrar till våra medarbetares ekonomiska välfärd genom kompletterande pensionsförsäkringar och ett utbud av smarta sätt att spara och trygga sin ekonomi.

Vi har tecknat omfattande olycksfallsförsäkringar som täcker både arbete och fritid för alla våra anställda. En personalfond för alla anställda möjliggör långsiktigt sparande med stöd av professionella investerare och är en öppen, transparent och rättvis lösning där man strävar efter fördelar på lång sikt.

Ledarskap genom exempel

En fungerande företagskultur bygger på inkludering, förtroende och gott ledarskap. För Mandatum är satsningar på företagskulturen och en motiverad personal både en värdering och affärsverksamhet, eftersom vi även erbjuder våra kunder belöningslösningar för personal.

Vårt framtidsmål är att allt effektivare dra nytta av medarbetarnas kompetens och motivation för att utveckla affärsverksamheten.  När det gäller ansvar för personalen är Mandatums vision ”Med eget exempel”. Vi är övertygade om att organisationer som kan utnyttja sin personals kompetens fullt blir de mest framgångsrika i framtiden. Redan 2008 ställdes personaltillfredsställelse upp som ett av Mandatums strategiska mål och bolaget har utsetts till en av Finlands bästa arbetsplatser redan elva gånger i rad.

Fokus på personalens välmående

Mandatum fäster särskild uppmärksamhet vid ledning av arbetsförmågan och personalförmåner som främjar välmående. Detta långsiktiga arbete har gett resultat: sjukfrånvaroprocenten har hållits låg i flera år genom att systematiskt satsa på såväl förebyggande arbetshälsa som arbetsklimat och ledningsarbete.

Mandatums medarbetare har en omfattande företagshälsovård som bland annat inkluderar konsultationer med en företagspsykolog, regelbundna ergonomibesök på arbetsplatsen samt specialläkartjänster. Stöd för återgång till arbetet efter lång sjukfrånvaro och en förebyggande modell för tidigt stöd hör till verksamhetsmetoderna.

Mandatum erbjuder också mångsidigt stöd till såväl motionsaktiviteter som olika arbetsformer och metoder som underlättar vardagen, till exempel möjligheter till distansarbete och vårdhjälp för ett sjukt barn kostnadsfritt under tre vardagar.

Högskolesamarbete

Mandatum samarbetar kontinuerligt med olika läroinrättningar genom forskningsarbete, arbetspraktik, examensarbeten och företagsbesök. Vi deltar i mån av möjlighet i olika rekryteringsmässor, arrangerar exkursioner samt besöker föreläsningar och fakultetsevenemang. Om du är intresserad av att samarbeta med oss, kontakta HR: miia.matero@mandatum.fi.

Arbetspraktik

Vi erbjuder årligen Traineeplatser för studerande huvudsakligen inom försäljnings-, IT- och kundbetjäningsuppgifter. Förutom tidigare erfarenhet från finansbranschen bör sökande vara myndiga och ha möjlighet att arbeta i minst fyra månader. Vi meddelar om nya Traineeplatser på sidan Lediga jobb.

 

Följ oss på de sociala medierna och få som första information om våra lediga jobb:

 

                                                                                        iconmonstr-facebook-3-240.pngiconmonstr-linkedin-3-240.pngiconmonstr-instagram-13-240.pngiconmonstr-twitter-3-240.png