Vastuullisuus

Mandatum pyrkii luomaan arvoa, vaikuttamaan ja hallitsemaan riskejä yhtiölle ja yhteiskunnalle merkittävien vastuullisuusteemojen näkökulmista.

Mandatumin vastuullisuustyön kolme avainteemaa ovat perusta Mandatumin liiketoiminnalle. Avainteemat ovat vastuullinen sijoittaminen, taloudellisen turvan ja hyvän työelämän edistäminen sekä vastuullisuus Mandatumin omassa toiminnassa.

Raha on muutosvoima

Mandatum on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja pyrkii arvioimaan ja hallitsemaan tehokkaasti sijoitustoimintansa kestävyysvaikutuksia sekä pienentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä.

IHMISET RATKAISEVAT

Mandatum pyrkii liiketoiminnallaan parantamaan asiakkaidensa taloudellista turvaa ja edistämään vastuullisia henkilöstökäytäntöjä. Hyvin hoidettu ja johdettu liiketoiminta vahvistaa kilpailukykyä ja luo hyvinvointia yhteiskuntaan.

Omalla esimerkillä

Vastuu henkilöstöstä ja kestävistä toimintatavoista varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatumin strategisista tavoitteista. Taloudellinen vastuu tarkoittaa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa.

5.4.2024