Vastuullisuus yhteisöissä

Vastuullisuus yhteisöissä

Sidosryhmäyhteistyö

Mandatumin vastuullisuusteemat näkyvät myös Mandatumin sidosryhmäyhteistyössä. 

Mandatumin tapa tehdä sidosryhmäyhteistyötä perustuu yhteistyöhön sekä olennaisten sidosryhmien kuuntelemiseen ja informoimiseen. Mandatumissa vastuu sidosryhmäyhteistyöstä on hajautettu ja näin ollen jokaisella liiketoiminnolla tai yksiköllä on siihen liittyviä vastuita. Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa kertoo Mandatumille, mitä sidosryhmät pitävät tärkeinä ja mitä Mandatumilta odotetaan yrityksenä.

Mandatum on tehnyt vuodesta 2017 lähtien yhteistyötä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Mandatum pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja PRI-periaatteiden käyttöönottoa sijoitusalalla myös järjestö- ja säätiökumppanuuksilla, joihin sisältyy mm. Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum), Finanssiala ry ja GRESB. Mandatum on myös yritysvastuuverkosto FIBS Ry:n jäsen.

Mandatum on Pääomasijoittajat ry:n sijoittajajäsen ja osallistuu yhdistyksen toimintaan erilaisten työryhmien (esim. laki, Sustainable Finance ja ESG) kautta joko varsinaisena jäsenenä tai varajäsenenä.

Mandatum tekee oppilaitosyhteistyötä ja on mukana erilaisilla messuilla sekä seminaareissa.


 

Lahjoitukset

Mandatumilla on lahjoitusohjeet, jotka ohjaavat yhtiön lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia. Mandatumin hallitus hyväksyy lahjoitukset tapauskohtaisesti vakuutusyhtiölain puitteissa.

Mandatum tekee yhteistyötä Tukikummit-säätiön kanssa auttaakseen taloudellisista syistä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria Suomessa. Yhtiö lahjoittaa vaikeassa tilanteessa olevien perheiden lapsille tapaturmavakuutuksia säätiön kautta. Yhteistyö alkoi vuonna 2014 ja vuoteen 2022 mennessä lähes 4 000 lasta on saanut tapaturmavakuutuksen.


 

Vapaaehtoistyö

Mandatumilla on työntekijöiden vapaaehtoistyötä varten ohjelma, ja henkilöstöhallinto vastaa vapaaehtoistyön järjestämisestä. Työntekijät saavat joka vuosi käyttää kahdeksan työtuntia vapaaehtoistyöhön esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöissä. Työ voi olla ammatillisen osaamisen tarjoamista tarvitseville tahoille tai muunlaisen avun tarjoamista itselle tärkeässä asiassa.


 

Verojalanjälki

Mandatum on merkittävä ja vastuullinen veronmaksaja, ja verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa konserniyhtiöiden liiketoimintaa ja vastuullisuutta. Mandatum oli finanssialan yrityksistä suurin yksittäinen yhteisöveronmaksaja vuosina 2017–2021 maksettuaan tällä ajanjaksolla yhteensä 301,9 miljoonaa euroa yhteisöveroa.

Mandatum toimii avoimesti ja vastuullisesti kaikissa veroasioissa ja tekee tiivistä yhteistyötä veroviranomaisten kanssa varmistaakseen, että kaikki veronmaksut ovat oikeudenmukaisia ja noudattavat lainsäädäntöä.


 

Maksetut ja tilitetyt verot

Milj. €

2023

2022

2021

Maksetut verot

 

 

 

Yhteisövero

64,0

18,9

53,0

Työnantajamaksut

1,0

0,7

1,1

Muut verot

1,3

1,5

1,4

Yhteensä

66,3

21,2

55,5

Kerätyt ja tilitetyt verot

 

 

 

ALV

4,5

3,7

1,4

Ennakonpidätys

143,5

134,0

136,3

Yhteensä

148,0

137,7

137,8

Kaikki verot yhteensä

214,3

158,9

193,2

5.4.2024