Jäsenyydet ja sitoumukset

Jäsenyydet ja sitoumukset

Mandatum on sitoutunut edistämään kestävyysnäkökohtia kehittäessään yrityksen liiketoimintaa. Oleellisena osana tätä ovat erilaisiin kansainvälisiin periaatteisiin sitoutuminen ja verkostoihin osallistuminen. Mandatumin vastuullisuuden näkökulmasta merkittävimmät jäsenyydet ja sitoumukset on listattu alla.

Merkittävimmät jäsenyydet ja sitoumukset:

  • YK:n Global Compact
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
  • YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI)
  • YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteet (PSI)
  • FIBS, yritysvastuuverkosto
  • Finsif, vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä Suomessa
  • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
  • Portfolio Decarbonization Coalition

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n toimintaohjelma Agenda2030 ja sen 17 päätavoitetta tähtäävät kestävään kehitykseen, jossa huomioidaan kattavasti ympäristö, talous ja ihmiset.

Mandatum on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista kolme on toimintamme ja vaikutustemme kannalta erityisen olennaisia.

3 Terveyttä ja hyvinvointia

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

13 Ilmastotekoja

Tavoite 3.pdf.png  Tavoite 8.png  Tavoite 13.pdf.png

26.3.2024