Tieto- ja kyberturvallisuus

Mandatumille on myönnetty 22.12.2021 kansainvälisen tietoturvastandardin mukainen ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatti osoituksena siitä, että tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme täyttää kansainväliset laatuvaatimukset.

Mandatum pyrkii luotettavana finanssialan toimijana varmistamaan, että asiakkaille tarjoamamme palvelut ovat turvallisia. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että tieto- ja kyberturvallisuuden tasomme ovat riittävät ja oikeasuhtaiset liiketoiminnan luonteeseen ja käsiteltäviin tietoihin nähden, sekä että ne vastaavat eri sidos-ryhmien finanssialan toimijalta yleisesti odottamaa tasoa. Tieto- ja kyberturvallisuus nähdään meillä oleellisena osana laadukkaiden palveluiden kehittämistä, palveluiden digitalisaatiota ja positiivista asiakaskokemaa.

Yhtiömme tieto- ja kyberturvallisuutta kehitetään suunnitelmallisesti organisaation johdon hyväksymän tietoturvastrategian mukaisesti ottaen huomioon alati muuttuva uhkaympäristö. Mandatumin tieto- ja kyber-turvallisuus perustuvat yhtiön hallituksen hyväksymään tietoturvapolitiikkaan. Tietoturvapolitiikassa on määritetty roolit, vastuut, tavoitteet ja tarkemmat linjaukset tieto- ja kyberturvallisuuden toteuttamiselle.

Verkkosivujen turvallisuus

Kuinka tiedän, että käyttämäni verkkosivusto on varmasti Mandatumin?

Mandatumin verkkosivuja käyttäessäsi voit helposti tarkistaa, onko sivusto varmasti Mandatumin. Näet nopeasti, onko yhteys salattu, kuka verkkosivua hallinnoi ja kuka sen on varmentanut. Tämä auttaa sinua välttämään haitallisia sivustoja, jotka on saatettu julkaista luvattomasti Mandatumin nimissä.

Voit tarkistaa sivuston aitouden selaimen osoiterivillä olevien tietojen avulla. Vihreä lukko-symboli kertoo, että sivusto on varmennettu ja yhteys sivustolle on salattu. Tämän lisäksi voit klikata lukon vieressä näkyvää tekstiä/yrityksen nimeä, ja tarkistaa, että sivuston hallinnointi kuuluu kyseiselle yritykselle, ja että hallinnointi on varmennettu kolmannen osapuolen toimesta. Mandatumin sivustoja hallinnoi Mandatum Life Insurance Company Limited ja sen on todentanut DigiCert Inc.

Lisätietoja Mandatumin tietoturvallisuudesta saat sähköpostitse osoitteesta security@mandatum.fi