Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (whistleblowing)

Mandatum-konserni (”Mandatum”) on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnoissaan finanssialaa koskevia lakeja, viranomaisohjeita, säännöksiä ja eettisiä periaatteita. Mandatumissa on käytössä valvonta- ja toimintaperiaatteet ja prosessit väärinkäytösten ja rikkomusten havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Tehokkaista sisäisistä valvontatoimista huolimatta, joitain väärinkäytöksiä tai rikkomuksia voi kuitenkin esiintyä. Haluamme olla niistä tietoisia ja puuttua tällaiseen menettelyyn.

Milloin teet ilmoituksen whistleblowing-kanavaan?

Whistleblowing-kanavamme on tarkoitettu ilmoittajansuojelulain (1171/2022) soveltamisalaan kuuluvien rikkomusten ilmoittamiseksi. Kanavaan voit tehdä ilmoituksen muun muassa seuraaviin aihealueisiin liittyvistä epäillyistä väärinkäytöksistä ja rikkeistä:

  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat,
  • rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus,
  • kuluttajansuoja, ja
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Kannustamme sidosryhmiämme ja henkilöstöämme ilmoittamaan työnsä yhteydessä havaitsemistaan mahdollisista väärinkäytöksistä ja rikkomuksista ilmoituskanavaamme.

Huomioitahan, että Mandatumin whistleblowing-ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteiden, reklamaatioiden tai työoikeudellisiin asioihin liittyvien asioiden käsittelyyn.

Asiakaspalautteen ja yhteydenottopyynnön voi tehdä täällä: anna palautetta.

Miten teet ilmoituksen?

Kannustamme sinua tekemään ilmoituksen avoimesti ja halutessasi kertomaan nimesi ja yhteystietosi. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen myös nimettömästi järjestelmässämme, jota hallinnoi ulkopuolinen yhteistyökumppani. Voit myös tallentaa dokumentteja whistleblowing-järjestelmään ilmoituksesi tueksi. Järjestelmä ei ole yhteydessä Mandatum-konsernin IT-järjestelmiin, eikä se tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö voitaisiin tunnistaa.

 

Voit tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä täältä https://report.whistleb.com/fi/mandatumlife