Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (whistleblowing)

Whistleblowing-ilmoituskanavan (”ilmoituskanava”) kautta saatavien ilmoitusten avulla pyrimme ylläpitämään ja tehostamaan avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa Mandatum-konsernin (”Mandatum”) liiketoiminnassa. Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme. Otamme kaikki väärinkäytös- ja rikkomusepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota vaivattoman ja luottamuksellisen kanavan niiden ilmaisemiseen, jotta voimme puuttua kiellettyihin ja muuten haitallisiin toimintatapoihin.

Millaisista asioista voit ilmoittaa?

Voit tehdä ilmoituksen epäillyistä väärinkäytöksistä, rikkomuksista tai epäeettisestä toiminnasta Mandatumin tai sen konserniyhtiön toiminnassa.

Kannustamme henkilöstöämme ja ulkopuolisia sidosryhmiämme ilmoituskanavan käyttöön silloin, kun rikkomista koskevia tietoja on saatu työssä tai työn yhteydessä. Kun epäily on perusteltu ja ilmoitus on tehty vilpittömässä mielessä, ei ilmoittajalle koidu ilmoituksesta haitallisia seuraamuksia.

Huomioithan, että Mandatumin ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteiden, reklamaatioiden tai henkilökohtaisten riitojen käsittelyyn. Niissä tilanteissa, joissa ilmoituskanavaan on tullut ilmoitus, jota ei sen kautta voida käsitellä, se pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan oikeaan käsittelyprosessiin.

Asiakaspalautteen ja yhteydenottopyynnön voi tehdä täällä: anna palautetta.

Miten teet ilmoituksen?

Kannustamme sinua tekemään ilmoituksen avoimesti ja halutessasi kertomaan nimesi ja yhteystietosi. Ilmoitus on luottamuksellinen myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen myös nimettömästi. Ilmoituskanavaamme hallinnoi ulkopuolinen yhteistyökumppani. Voit myös tallentaa dokumentteja whistleblowing-järjestelmään ilmoituksesi tueksi. Järjestelmä ei ole yhteydessä Mandatum-konsernin IT-järjestelmiin, eikä se tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö voitaisiin tunnistaa.

Voit tehdä ilmoituksen väärinkäytösepäilystä täältä: 
https://report.whistleb.com/fi/mandatum

Ilmoittajansuojalainsäädäntö

Myös lainsäädäntö tarjoaa ilmoituksentekijälle suojaa tilanteissa, jotka kuuluvat Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) soveltamisalaan ja muuten täyttävät laissa määritellyt edellytykset. Lainsäädännön tarjoamalle ilmoittajansuojalle on kolme edellytystä: (i) perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa, (ii) rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan ja (iii) ilmoittaja on havainnut väärinkäytöksen työnsä yhteydessä.

Ilmoittajansuojalain soveltamisalaan kuuluvia aihealueita ovat muun muassa seuraavat:

  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat,
  • rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus,
  • kuluttajansuoja, ja
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Huomaathan myös, että oikeuskanslerinvirastolla on käytössään oma keskitetty ilmoituskanava niihin tilanteisiin, joissa:

  • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella; tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.