Vastuuvarauma

Internet-sivuilla tai verkkopalvelussa esitettävät tuotteita tai palveluita koskevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti eikä niitä ole pidettävä Vakuutusyhtiöitä sitovana tarjouksena, sijoitusneuvona tai muuna kehotuksena sijoitus- tai muun vakuutusta koskevan päätöksen tekemiseen. Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä tuotteiden ja palveluiden ehtoihin ja esitteisiin sekä tarvittaessa hankkia asiantuntijaneuvoja ennen yksittäisen sijoitus- tai muun vakuutusta koskevan päätöksen tekemistä.

Mandatum ei takaa Internet-sivujen oikeellisuutta tai virheettömyyttä tai sitä, että Internet-sivut olisivat keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Mandatum ei vastaa Internet-sivujen tai verkkopalveluiden keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Mandatum ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Asiakas päättää itsenäisesti sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteiden valinnasta ja kantaa riskin vakuutussäästöjen mahdollisesta arvon alenemisesta tai menettämisestä. Sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen asiakas saattaa menettää vakuutukseen sijoittamiaan varoja. Mandatum tai sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä.

Esitetyt tiedot, arviot ja mielipiteet on annettu niiden antamishetken mukaisina ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisten tuotto-oletusten käyttö on suuntaa-antava eivätkä ne ole tae tulevasta tuotosta.

Lainsäädäntöä ja verotusta koskevat tiedot perustuvat Mandatumin käsitykseen voimassa olevasta lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä. Tiedot koskevat vain Suomessa yleisesti verovelvollisia henkilöitä. Verotus ei ole osa vakuutussopimusta, eikä Mandatum vastaa lainsäädännön tai verotuskäytännön muutosten vaikutuksista tai verottajan yksittäisten ratkaisujen yhdenmukaisuudesta esitettyjen tietojen kanssa.

Internet-sivut ja verkkopalvelut sisältävät immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisää tietoa vakuutuksenottajille

Tietosuoja ja rekisteriselosteet
Kohtuusperiaate
Verkkopalvelua ja Internet-sivuja koskevat käyttöehdot