Vastuullisuus lukuina

Vastuullisuus lukuina

Tälle sivulle on koottu vastuullisuuslukuja Mandatumin toiminnasta. Lue lisää Mandatumin vastuullisuusraportilta.

Yhteiskunta

Maksetut ja tilitetyt verot

Milj. €

2023

2022

2021

Maksetut verot

 

 

 

Yhteisövero

64,0

18,9

53,0

Työnantajamaksut

1,0

0,7

1,1

Muut verot

1,3

1,5

1,4

Yhteensä

66,3

21,2

55,5

Kerätyt ja tilitetyt verot

 

 

 

ALV

4,5

3,7

1,4

Ennakonpidätys

143,5

134,0

136,3

Yhteensä

148,0

137,7

137,8

Kaikki verot yhteensä

214,3

158,9

193,2

Asiakastyytyväisyys

NPS*

 

Tavoite

Asteikko

2023

2022

2021

NPS (palvelutapahtumakohtainen ja yleinen asiakastyytyväisyys)

2022: 65–70

2023: 65–67

-100–100

76,8

78,0

74,6

* Mandatum on kehittänyt asiakastyytyväisyyden mittausta ja ottanut vuonna 2022 mittaukseen mukaan palvelutapahtumakohtaisen asiakastyytyväisyyden lisäksi yleisen asiakastyytyväisyyden. Sen vuoksi NPS-luvut ennen vuotta 2022 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2022 NPS-lukuun.

 

Ilmastonmuutos

Kasvihuonekaasupäästöt, tCO 2e

tCO 2e

2023

2022

2021

Muutos 2023/2022, %*

Scope 1: Suorat kasvihuonekaasupäästöt

23,9

42,5

70,4

-43,7 %

Scope 2: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

121,2

109,8

124,8

10,3 %

Scope 3: Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

1 030,7

696,3

313,6

48,0 %

Scope 1–3 kasvihuonepäästöt yhteensä

1 175,8

848,6

508,7

38,6 %

Kasvihuonekaasut per työntekijä

1,78

1,35

0,99

31,8 %

* Vuoden 2022 ja 2023 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä vuoden 2023 päästöjä kasvatti laskennan laajentaminen kattamaan kaikki Mandatumin toimipisteet. Lisäksi jätteistä aiheutuneet päästöt lisättiin osaksi laskentaa.

Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti

 

2021

2020

2019

2018

2017

Keskimääräinen hiili-intensiteetti, tCO2e/MEUR*

275

268

369

554

520

* Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarat

Henkilöstö

Työntekijät (FTE)

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

Muutos 2023/2022, %

661

629

639

5,1 %

 

Työntekijät (FTE) maittain*  

 

31.12.2023

% kokonais-määrästä

31.12.2022

% kokonais-määrästä

31.12.2021

% kokonais-määrästä

Suomi

654

98,9 %

623

99,0 %

558

87,4 %

Luxemburg

4

0,6 %

4

0,6 %

3

0,5 %

Ruotsi

3

0,5 %

2

0,3 %

0

0,0 %

Liettua

0

0,0 %

0

0,0 %

34

5,3 %

Viro

0

0,0 %

0

0,0 %

29

4,5 %

Latvia

0

0,0 %

0

0,0 %

15

2,3 %

Yhteensä

661

100,0 %

629

100,0 %

639

100,0 %

* Luvut sisältävät Mandatum Lifen Baltian sivukonttoreiden (Liettua, Viro, Latvia) työntekijät vuoden 2021 osalta. Mandatum saattoi heinäkuussa 2022 päätökseen Baltian henkivakuutustoimintojensa myynnin liettualaiselle sijoitus- ja vakuutuskonserni Invalda INVL:lle

 

Koko- ja osa-aikaiset työntekijät (FTE)

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

632

29

597

32

593

45

 

Määräaikaiset työntekijät (FTE)

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

28,4

33

34

 

Henkilöstön palvelusvuodet (%)

 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

< 5 vuotta

57,0

52,4

50,3

6–10 vuotta

11,3

14,3

18,3

11–15 vuotta

14,8

13,6

12,3

16–20 vuotta

3,8

5,8

6,5

21–25 vuotta

5,6

6,3

4,2

26–30 vuotta

1,8

2,5

2,9

> 31 vuotta

5,7

5,1

5,4

 

Henkilöstön ikäjakauma

 

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

< 30 vuotta

136,6

127

118

30–50 vuotta

373,1

353

359

> 50 vuotta

151,3

150

161

 

Sukupuolijakauma, kaikki työntekijät

 

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

Naiset

301,2

286

309

Miehet

359,8

343

329

 

Sukupuolijakauma, esihenkilöt* 

 

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

Naiset

43

34

29

Miehet

58,8

61

61

* Luvut eivät sisällä Luxemburgia ja Ruotsia.

 

Uudet työntekijät ikäryhmittäin

 

2023

2022

2021

< 30 vuotta

52

58

53

30–50 vuotta

38

50

44

> 50 vuotta

12

7

10

 

Uusien työntekijöiden binäärinen sukupuolijakauma

 

2023

2022

2021

Naiset

51

42

38

Miehet

51

73

69

 

Työehtosopimusten piiriin kuuluvat työntekijät (%)

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

48,7 %

48,9 %

52,9 %

Terveys ja hyvinvointi

Sairauspoissaolot (%)

2023

2022

2021

1,9 %

2,0 %

1,1 %

 

Työperäiset tapaturmat

 

2023

2022

Tapaturmien lukumäärä

12

7

 

Henkilöstön vaihtuvuus (%)
 

2023

2022

2021

Henkilöstön vaihtuvuus (%)

9,2 %

10,6 %

10,6 %

 

Henkilöstön sitoutuneisuus

Siqni-kysely

Tavoite esihenkilöille

Asteikko

2023

2022

Siqni-indeksi*

2023: 81–86

2022: 81–86

0–100

83

83

eNPS

-

0–100

56

55

Flame-indeksi

-

0–100

80

80

* Yhtiö saa Future Workplaces -sertifikaatin Siqni-indeksin ylittäessä 80. Siqni-indeksi koostuu työpaikan suositteluindeksistä eli eNPS:stä ja Flame-indeksistä, joka kertoo omille työntekijöille merkityksellisimpien asioiden toteutumisesta arjessa.

Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja osallisuus

Naiset johtotehtävissä, tavoitteet ja tulokset

Tavoite

2022

2021

2020

Vähintään 40 prosenttia naisia ja miehiä kaikilla johtotasoilla

35,8 % naisia

64,2 % miehiä

32,2 % naisia

67,8 % miehiä

39,0 % naisia

61,0 % miehiä

 

Naisten osuus johdon eri tasoilla

%

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

Hallitus

33 %

22 %

22 %

Taso 1: Johtoryhmä

29 %

22 %

29 %

Taso 2: Konsernin laajennettu johtoryhmä

57 %

31 %

31 %

 

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Viranomaisille ilmoitetut tietoturva- ja kyberturvallisuuspoikkeamat

2023

2022

2021

0

0

0

5.4.2024