Vastuullisuus lukuina

Vastuullisuus lukuina

Tälle sivulle on koottu vastuullisuuslukuja Mandatumin toiminnasta. Lue lisää Mandatumin vastuullisuustavoitteista ja -mittareista.

Yhteiskunta

Maksetut ja tilitetyt verot

Milj. €

2022

2021

Maksetut verot

 

 

Yhteisövero

18,9

53,0

Työnantajamaksut

0,7

1,1

Muut verot

1,5

1,4

Yhteensä

21,2

55,5

Kerätyt ja tilitetyt verot

 

 

ALV

3,7

1,4

Vakuutusmaksuvero

0

0

Muut verot ja maksut

134,0

136,3

Ennakkopidätys

0

0

Yhteensä

137,7

137,8

Kaikki verot yhteensä

158,9

193,2

Asiakastyytyväisyys

NPS*

 

Tavoite

Asteikko

2022

2021

2020

NPS (palvelutapahtumakohtainen ja yleinen asiakastyytyväisyys)

2022: 65–70

2023: 65–67

-100–100

65,6

71,9

72,5

*Mandatum on kehittänyt asiakastyytyväisyyden mittausta ja ottanut vuonna 2022 mittaukseen mukaan palvelutapahtumakohtaisen asiakastyytyväisyyden lisäksi yleisen asiakastyytyväisyyden. Sen vuoksi NPS-luvut ennen vuotta 2022 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2022 NPS-lukuun.

 

Ilmastonmuutos

Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt, tCO 2e

Scope

2022

2021

Scope 1

42,5

70,4

Scope 2

109,8

124,8

Scope 3

696,3

313,6

Yhteensä

848,7

508,7

Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti

 

2021

2020

2019

2018

2017

Keskimääräinen hiili-intensiteetti, tCO2e/MEUR*

275

268

369

554

520

*Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarat

Henkilöstö

Työntekijät (FTE)

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

Muutos 2022/2021, %

629

638

568

-1,4

 

Työntekijät (FTE) maittain

 

31.12.2022

% kokonais-määrästä

31.12.2021

% kokonais-määrästä

31.12.2020

% kokonais-määrästä

Muutos 2022/2021, %

Suomi

623

99,0

558

87,4

490

86,4

11,7

Luxemburg

4

0,6

3

0,5

3

0,5

33,3

Ruotsi

2

0,3

0

0,0

0

0,0

-

Liettua

0

0,0

34

5,3

32

5,6

-100,0

Viro

0

0,0

29

4,5

26

4,6

-100,0

Latvia

0

0,0

15

2,3

17

2,9

-100,0

Yhteensä

629

100

638

100

568

100

-1,4

 

Koko- ja osa-aikaiset työntekijät (FTE)

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

Kokoaikaiset

Osa-aikaiset

597

32

593

45

533

35

 

Määräaikaiset työntekijät (FTE)

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

33

34

23

 

Henkilöstön palvelusvuodet (%)

 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

< 5 vuotta

57,0

52,4

50,3

6–10 vuotta

11,3

14,3

18,3

11–15 vuotta

14,8

13,6

12,3

16–20 vuotta

3,8

5,8

6,5

21–25 vuotta

5,6

6,3

4,2

26–30 vuotta

1,8

2,5

2,9

> 31 vuotta

5,7

5,1

5,4

 

Henkilöstön ikäjakauma

 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

< 30 vuotta

127

118

98

30–50 vuotta

353

359

330

> 50 vuotta

150

161

140

 

Sukupuolijakauma, kaikki työntekijät

 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

Naiset

286

309

281

Miehet

343

329

286

 

Sukupuolijakauma, esihenkilöt

 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

Naiset

34

29

35

Miehet

61

61

55

 

Uudet työntekijät ikäryhmittäin

 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

< 30 vuotta

58

53

34

30–50 vuotta

50

44

20

> 50 vuotta

7

10

1

 

Uusien työntekijöiden sukupuolijakauma

 

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

Naiset

677

574

470

Miehet

683

525

407

 

Työehtosopimusten piiriin kuuluvat työntekijät (%)

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

48,7

48,9

52,9

Terveys ja hyvinvointi

Sairauspoissaolot (%)

2022

2021

2020

2,0

1,1

1,4

 

Työperäiset tapaturmat

 

2022

Tapaturmien lukumäärä

7

 

Henkilöstön vaihtuvuus (%)

2022

2021

2020

2019

10,4

10,6

8,1

11,3

 

Henkilöstön sitoutuneisuus

Siqni-kysely

Tavoite esihenkilöille

Asteikko

2022

Siqni-indeksi*

81–86

0–100

83

eNPS

-

0–100

55

Flame-indeksi

-

0–100

80

* Yhtiö saa Future Workplaces -sertifikaatin Siqni-indeksin ylittäessä 80. Siqni-indeksi koostuu työpaikan suositteluindeksistä eli eNPS:stä ja Flame-indeksistä, joka kertoo omille työntekijöille merkityksellisimpien asioiden toteutumisesta arjessa.

Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja osallisuus

Naiset johtotehtävissä, tavoitteet ja tulokset

Tavoite

2022

2021

2020

Vähintään 40 prosenttia naisia ja miehiä kaikilla johtotasoilla

35,8 % naisia

64,2 % miehiä

32,2 % naisia

67,8 % miehiä

39,0 % naisia

61,0 % miehiä

 

Naisten osuus johdon eri tasoilla

%

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

Hallitus

22

22

25

Taso 1: Johtoryhmä

22

29

40

Taso 2: Ylin johto

31

31

31

Taso 2*

-

-

19

Taso 3*

-

-

55

* Tason 2 ja tason 3 lukuja ei ollut saatavilla vuonna 2021 ja 2022 organisaatiomuutoksesta johtuen.

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Viranomaisille ilmoitetut tietoturva- ja kyberturvallisuuspoikkeamat

2022

2021

2020

0

0

0

22.8.2023