Vastuul­lisuuden joh­taminen

Vastuul­lisuuden joh­taminen

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, normeja sekä eettisesti hyväksyttyjä toimintatapoja. Nämä periaatteet, Mandatumin arvot ja strategia ohjaavat päätöksiämme ja kaikkea tekemistämme.

Niiden lisäksi vastuullisuustyötä ohjaavat seuraavat linjaukset:

 

  • Mandatumin Code of Conduct -toimintaperiaatteet.
  • Kokonaisuutta täydentävät politiikat. Vastuullisuuden kannalta yksi olennaisimmista on vastuullisen sijoittamisen politiikka, jonka hyväksyvät Mandatum Asset Managementin ja Mandatum Lifen hallitukset. MAMin ja Mandatum Lifen johtoryhmät ovat vastuussa politiikan toteuttamisesta kussakin konserniyhtiössä. Muita vastuullisuuden kannalta olennaisia ovat mm. seuraavat politiikat: Mandatum Way, Compliance Policy, sisäisen tarkastuksen politiikka, riskienhallinnan politiikka, palkitsemispolitiikka, tietosuojapolitiikka, tietoturvapolitiikka, hankintapolitiikka, ulkoistamispolitiikka, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevat periaatteet, vaikuttamisperiaatteet ja viestintäpolitiikka.
  • Työtä tukevat myös muut ohjeistukset.

Päävastuu Mandatumin vastuullisuuden johtamisesta on konsernijohtajalla. Mandatumin yritysvastuufoorumi kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ja edistämään vastuullisuusaiheita. Foorumia johtaa konsernin vastuullisuudesta vastaava johtaja (markkinointi ja viestintäjohtaja) ja foorumissa ovat edustettuina eri toimintojen keskeiset edustajat. Tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät asiat viedään päätettäväksi liiketoimintojen johtoryhmiin.

Mandatumin konserniviestintä vastaa vastuullisuustyön kehittämisestä, koordinoinnista ja viestinnästä. Se vastaa myös vastuullisuusraportoinnista sekä jalkauttamisesta. Erityisesti finanssialaan liittyvien kestävyysperiaatteiden ja -velvoitteiden lisäksi Mandatum noudattaa pörssiyhtiöitä koskevia raportointivelvollisuuksia.

Sijoitustoiminnan kestävyyteen liittyvien teemojen, velvoitteiden ja arvojen edistämiseksi Mandatumilla on nimetty ESG-komitea. Vastuullisen sijoittamisen vastuut ja tehtävänjako Mandatumissa on kuvattu tarkemmin vastuullisen sijoittamisen politiikassa.

11.1.2024