Henki­löstö­vastuu

Henki­löstö­vastuu

Vastuu omasta henkilöstöstä ja kestävistä toimintatavoista varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatumin strategisista tavoitteista. Mandatumin henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset.

Vastuu omasta henkilöstöstä ja kestävistä toimintatavoista varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatumin strategisista tavoitteista. Mandatumin henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset.

Omalla esimerkillä

Henkilöstötyytyväisyys on asetettu jo vuonna 2008 yhdeksi Mandatumin strategisista tavoitteista, ja yhtiö on valittu Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon jo yksitoista kertaa peräkkäin (2010–2021). Vuonna 2022 toteutettiin ensimmäistä kertaa Siqni-henkilöstökysely, jonka tavoitteena on viedä Mandatumin työntekijäkokemuksen kehittäminen seuraavaan, työntekijälähtöisempään vaiheeseen. Mandatum sai tutkimuksessa Future Workplaces -sertifikaattiin, joka ansaitaan, kun työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

 


 

Keskeisiä tavoitteitamme ovat:

 

  • Osaamispääoman kasvattaminen
  • Vastuulliset johtamiskäytännöt ja tasa-arvoisuus
  • Työllistäminen
  • Ammatillinen kehittyminen

 

Mandatumissa kiinnitetään erityistä huomiota myös työkyvyn johtamiseen ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyviin etuihin. Mandatum tarjoaa henkilöstölleen laajan vakuutusturvan sekä mahdollisuuden rahastoida tulospalkkionsa Palkkiorahastoon. Vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheidensä turvaamista taloudellisten riskien varalta.

Lue lisää Mandatumin vastuullisuusraportilta.

5.4.2024