Privat kapitalförvaltning

Mer än enbart investering.

JAG VILL DISKUTERA KAPITALFÖRVALTNING

Privat kapitalförvaltning

Mer än enbart investering.

JAG VILL DISKUTERA KAPITALFÖRVALTNING
Kapitalförvaltning utifrån dina mål

När omvärlden, dina behov och dina mål förändras, säkerställer våra experter att du alltid har tillgång till den investerings- och servicehelhet som fyller dina behov på bästa sätt.

VI FÖRVALTAR DINA TILLGÅNGAR SOM VÅRA EGNA

Vi förvaltar dina tillgångar långsiktigt och med utnyttjande av förändringarna i marknadsläget, på samma sätt som vi förvaltar våra egna tillgångar. Med oss får du också tillgång till investeringsobjekt som endast riktar sig till storinvesterare.

MER ÄN ENBART INVESTERING

Som vår kapitalförvaltningskund har du också tillgång till experter inom arvsplanering, pensionslösningar och beredskap på personrisker.

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

SÅ HÄR INVESTERAR VI DINA TILLGÅNGAR

Vi investerar tålmodigt och eftersträvar en bra avkastning på dina förvaltade tillgångar på lång sikt. Din kapitalförvaltare hjälper dig att välja de lösningar som lämpar sig bäst för dina mål och din helhetssituation.

Vår kapitalförvaltning är flexibel. När omvärlden förändras eller när det sker förändringar i din situation och dina behov, reagerar vi. Du drar nytta av Mandatums investeringssyn och utbud av investeringsobjekt utan att själv kontinuerligt behöva reagera på förändringarna på marknaden. Din kapitalförvaltare följer med regelbundna möten upp hur din investeringsplan förverkligas och avtalar vid behov om justeringar.

Du får personlig kapitalförvaltning när din investeringsförmögenhet överstiger 500 000 euro.

 

Tjänster för kapitalförvaltningskunder

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer

Se kontaktpersonerna inom ditt område

HELSINGFORS    ÖVRIGA FINLAND

Intresserad av att bli kapitalförvaltningskund?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter i vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.