Kapitalförvaltning för företag

Om ditt företag så har som mål att minska negativa inflationseffekter på företagets kontotillgångar, eftersträva högre avkastning på investeringsobjekten för att stödja affärsverksamheten eller något helt annat, hittar du hos oss den investeringshelhet som stöder företagets mål på bästa sätt.

JAG VILL DISKUTERA KAPITALFÖRVALTNING

Kapitalförvaltning för företag

Om ditt företag så har som mål att minska negativa inflationseffekter på företagets kontotillgångar, eftersträva högre avkastning på investeringsobjekten för att stödja affärsverksamheten eller något helt annat, hittar du hos oss den investeringshelhet som stöder företagets mål på bästa sätt.

JAG VILL DISKUTERA KAPITALFÖRVALTNING
Investeringslösningar för företagets behov

Sammanställ från vårt utbud av investeringsobjekt, tillsammans med våra experter, en lämplig lösning för ditt företag utgående från företagets investeringsmål, risktagningsvilja och tidshorisont. Du har tillgång till mångsidiga ränteinstrument och ett omfattande utbud av andra tillgångsklasser, inbegripet alternativa investeringsobjekt.

Vi sköter dina tillgångar som våra egna

Vi förvaltar dina tillgångar långsiktigt och med utnyttjande av förändringarna i marknadsläget, på samma sätt som vi förvaltar våra egna tillgångar. Med oss får du också tillgång till investeringsobjekt som endast riktar sig till storinvesterare. Vi erbjuder enbart investeringsobjekt, där vi också själva ser möjligheter som slutinvesterare.

En lönsammare plan

Du får stöd för att uppdatera företagets investeringsplan. Vi hjälper dig också med att ta fram och genomföra en ny investeringsplan.

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Stark avkastningshistoria över cyklerna

Vi har investerat inom vårt kärnkompetensområde i över 30 år. Gedigen erfarenhet, omfattande resurser och ett brett nätverk av branschens professionellaste samarbetspartner ger oss möjlighet att också erbjuda våra kunder lockande investeringsmöjligheter.

Stark avkastningshistoria över cyklerna

Vi har investerat inom vårt kärnkompetensområde i över 30 år. Gedigen erfarenhet, omfattande resurser och ett brett nätverk av branschens professionellaste samarbetspartner ger oss möjlighet att också erbjuda våra kunder lockande investeringsmöjligheter.

Tillgång till investeringsobjekt som endast riktar sig till storinvesterare

Som en stor investerare kan Mandatumkoncernen erbjuda ett mångsidigare utbud av investeringsobjekt, men också förhandlingsutrymme. Den samlade kompetensen och det omfattande nätverket öppnar möjligheter att ta del av objekt som för merparten inte finns tillgängliga. Experterna i våra in-house-team samarbetar intensivt för att uppnå bästa möjliga avkastning på investeringarna.

Vårt kärnkompetensområde omfattar exempelvis investeringar i företagsobligationer, alternativa investeringar och aktieinvesteringar som bygger på aktiva val.

Om omvärlden eller företagets situation förändras på vägen, ger våra lösningar möjlighet till flexibla förändringar med en effektiv kostnadsstruktur.

Sammanställ en mer lönsam investeringsplan med vår expert

En omsorgsfullt utarbetad investeringsplan skapar en övertygande grund för en framgångsrik investeringsverksamhet på lång sikt. En väl sammanställd plan beaktar bland annat investeringsverksamhetens mål, ansvarsförbindelser samt eftersträvad avkastning och risktagningsförmåga utan att glömma investeringsverksamhetens tidshorisont, allokeringen mellan olika tillgångsklasser, den geografiska diversifieringen och fördelningen på olika sektorer samt hållbarhetskrav.

Våra experter hjälper dig att säkerställa att företagets investeringsplan stöder företagets mål. Om ditt företag ännu inte har en investeringsplan, hjälper vid dig att sammanställa en lämplig plan för ditt företag och att genomföra planen i praktiken.

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.