Grundlön

Ett fungerande avlöningssystem styr pengarna så att de bidrar optimalt till företagets framgångar. Ur personalens perspektiv är rättvisa löner det viktigaste.

Grundlön

Ett fungerande avlöningssystem styr pengarna så att de bidrar optimalt till företagets framgångar. Ur personalens perspektiv är rättvisa löner det viktigaste.

Lönekostnaderna påverkar företagets resultat avsevärt.

Ett fungerande avlöningssystem behöver ha väl genomtänkta grunder för att vara rättvist för personalen.

Som arbetsgivare är det klokast att utforma systemet så att det beaktar goda arbetsprestationer.

Tjänster för utveckling av avlöningssystem

Palkkavaaka® är vårt system för arbetsvärdering och lönejämförelser.

Systemet kan användas för att klassificera arbetsuppgifterna i organisationen enligt svårighetsgrad och jämföra lönerna för olika uppgifter såväl inom organisationen som externt. Palkkavaaka är utvecklat i Finland med hänsyn till särdragen i det finländska arbetslivet. Systemet används av ett stort antal företag och offentliga organisationer.


Fördelar med Palkkavaaka:
 • Konsekventa, rättvisa och trovärdiga lönegrunder
 • Motiveringar och redskap för löneförhandlingar och rekryteringssituationer
 • Stöd vid planering av utvecklings- och karriärvägar
 • Aktuella jämförelseuppgifter till stöd för lönebeslut
 • Konsekvent lönesättning inom organisationen
 • Extern konkurrenskraft

Arbetsvärderingar som grund för avlöningssystemet

Palkkavaaka kan användas för att utvärdera uppgifter på alla nivåer ända upp till högsta ledningen. Systemet är också ett utmärkt sätt att analysera och klassificera specialistuppgifter utifrån deras svårighetsgrad.

Utvärderingen bygger på organisationens förväntningar på varje arbetsuppgift och på skriftliga uppgiftsbeskrivningar. Efter utvärderingen kan uppgifterna grupperas enligt svårighetsgrad och en lönestruktur fastställas för organisationen. Palkkavaaka inkluderar även en marknadsjämförelse av lönernas externa konkurrenskraft.

Uppgifterna utvärderas utifrån följande faktorer: 

 • Kompetens och interaktion
 • Självständighet och praktisk tillämpning av kunskaper
 • Roll och ansvarsområden

Lönejämförelser

En lönejämförelse ger värdefull information om marknadsmässiga löner för uppgifter på olika nivåer. Jämförelsen inkluderar bland annat grundlön, förmåner och resultatlön.

Jämförelsen genomförs årligen och erbjuder ett utmärkt stöd för planeringen av lönepolicyn i din organisation.

Våra specialister på lönesättning

Kiisa Hulkko-Nyman
Business director
p. 050 337 5482
kiisa.hulkko-nyman(at)mandatum.fi
Sini Jämsén
Senior consultant, reward and compensation
p. 050 300 6578
sini.jamsen(at)mandatum.fi
Marita Malinen
Consultant, reward and compensation
p. 050 302 1150
marita.malinen(at)mandatum.fi
Aleksi Harju
Consultant, reward and compensation
p. 050 424 5437
aleksi.harju(at)mandatum.fi
Anna Ainesjärvi
Manager
p. 044 307 3002
anna.ainesjarvi(at)mandatum.fi
Katri Hietanen
Senior Manager
P. 050 346 3885
katri.hietanen(at)mandatum.fi
Rosa Antintalo
Senior Associate
p. 040 376 169
rosa.antintalo(at)mandatum.fi

Intresserad av att utveckla lönesättningen i din organisation?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  På mötet går vi igenom företagets situation och behoven i anslutning till personalens belöning. 

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för utveckling av personalens belöning som helhet eller ett separat belöningssystem i din organisation.