Personalfond

En personalfond är ett effektivt verktyg för att förvalta, betala ut och placera de premiebelopp som betalas till de anställda.

Personalfond

En personalfond är ett effektivt verktyg för att förvalta, betala ut och placera de premiebelopp som betalas till de anställda.

En personalfond är för arbetsgivaren ett kostnadseffektivt sätt att betala resultat- och vinstpremier till de anställda.

Personalfonden ger de anställda möjlighet till större premier jämfört med kontantuttag.

Vilket företag eller vilken organisation som helst med över tio anställda kan bilda en personalfond.

Varför lönar det sig att bilda en personalfond?

Personalfonden i praktiken

Personalfonden bygger på ett fungerande belöningssystem. Fonden kan knytas till ett existerande system, eller så kan man bygga upp ett helt nytt resultatpremiesystem som underlag.

Företaget kan binda de premier som betalas till fonden t.ex. till enhets- eller gruppbaserade eller personliga kriterier. Premier kan betalas både kollektivt och på grupp- och individnivå.

Vi hjälper ditt företag vid planeringen av belöningssystemet och erbjuder övergripande fondförvaltningstjänster.

 


I vår service ingår bl.a.
 • Bildande och registrering av fonden
 • Beräkning av fondmedlemmarnas andelar, utbetalning av fondandelar samt upprätthållande av medlemsuppgifter
 • Rådgivning till medlemmarna
 • Fondens bokföring och förvaltning
 • Kapitalförvaltning och placeringsverksamhet

 

När fonden är aktiv, betalas premier till fonden i enlighet med företagets belöningssystem och fondens tidtabell. Både arbetsgivarna och fondernas medlemmar kan sköta ärenden i anslutning till fonden behändigt via vår webbtjänst. I våra tjänster för fondernas medlemmar ingår också digital kommunikation om viktiga händelser i fonden samt en mobilapp för skötseln av fondärenden och uppföljning av egna tillgångar. Vår kundtjänst hjälper också vid problemsituationer.

Den anställda kan årligen besluta om uttaget av fondandelar: det är möjligt att redan det första året lyfta upp till 15 % av tillgångarna från fonden. De följande åren ökar andelen av de disponibla tillgångarna. Ju längre den anställda håller sina tillgångar i fonden, desto större blir sparsumman. Den anställda får alla besparingar senast när anställningsförhållandet upphör eller vid pensioneringen.

Kiisa Hulkko-Nyman
Business Direktör
p. 050 337 5482
kiisa.hulkko-nyman(at)mandatum.fi
Emmi Loponen
Head of Personnel Funds
p. 010 516 7936
emmi.loponen(at)mandatum.fi
Katja Korelin
Team Lead, Personnel Funds
p. 040 413 3382
katja.korelin(at)mandatum.fi
Mirella Punkka
Senior specialist, premiefonder
p. 0400 199 568
mirella.punkka(at)mandatum.fi
Minnamari Leimu
Senior specialist, premiefonder
p. 0400 448 023
minnamari.leimu(at)mandatum.fi
Hanna Haapalahti
Specialist, premiefonder
p. 040 765 1958
hanna.haapalahti(at)mandatum.fi
Lotta Arvola
Senior specialist, premiefonder
p. 050 42 21552
lotta.arvola(at)mandatum.fi
Janina Heino
Senior specialist, premiefonder, Team Developer
p. 040 556 1540
janina.heino(at)mandatum.fi
Suvi Halme (Mammaledighet)
Specialist, premiefonder
p. 010 516 7864
suvi.halme(at)mandatum.fi
Kiira Lagerlöf (Mammaledighet)
Specialist, premiefonder
p. 010 516 8918
kiira.lagerlof(at)mandatum.fi
Frida From
Specialist, premiefonder
p. 050 422 0551
frida.from(at)mandatum.fi
Sandra Keskitalo
Specialist, premiefonder
sandra.keskitalo(at)mandatum.fi

Intresserad av Personalfonden?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter i vidstående blankett

  Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Under mötet går vi igenom nuläget när det gäller belöning i ditt företag och kartlägger hur en personalfond lämpar sig som en del av belöningshelheten i organisationen.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör upp en plan för bildande av en personalfond och ger dig en offert på våra konsult-, etablerings- och förvaltningstjänster.