Resultatlön

Ett fungerande resultatlönesystem bygger på ditt företags målsättningar och styr arbetet i rätt riktning.

Resultatlön

Ett fungerande resultatlönesystem bygger på ditt företags målsättningar och styr arbetet i rätt riktning.

Resultatlön kompletterar grundlönen och är ett flexibelt sätt att belöna personalen för goda prestationer.

Samtidigt är resultatlön ett sätt att direkt påverka företagets produktivitet och resultat.

Det finns många modeller för resultatlönesystem: låt oss hjälpa ditt företag att bygga upp en strategi och modell som passar er organisation.

Vad har man för nytta av resultatlön?

Så har bygger du upp ett fungerande resultatlönesystem


Kriterier för ett effektivt resultatlönesystem:
 • Ett belöningssystem som matchar företagets strategi
 • Kopplat till företagets måluppfyllelse
 • Personalen är nöjda med systemet

Det finns många alternativ och tillvägagångssätt. Resultatlön och vinstpremier kan betalas ut när särskilda på förhand överenskomna mål på individ- eller teamnivå uppnås eller direkt utgående från organisationens framgångar. Till skillnad från till exempel löneförhöjningar ökar resultatlön inte företagets kostnader på permanent basis.

Med vår hjälp ser du till att resultatlönemodellen fungerar i praktiken: vi kan till exempel bistå med implementering av systemet samt planering och genomförande av utbildningar.

Personalfond: för resutatlönesystemet mer effektivt 

Ett sätt att göra resultatlönesystemet mer effektivt och träffsäkert är att betala in pengarna till en personalfond. Fonden möjliggör större belöningar till personalen och erbjuder samtidigt ett flexibelt sätt att spara enligt egna behov. Personalen får dessutom avkastning på sina pengar tack vare en professionell placeringsverksamhet.

 

Läs mer om personalfonder

 

Övriga belöningsprogram: Välj ditt eget sätt att komplettera belöningarna

Ett belöningsprogram kan vara ett konventionellt system som bygger på resultatlön eller vinstpremier, men kan även bygga på exempelvis snabba engångsbelöningar eller någon annan modell som passar din organisation bäst. Vanligen finns olika engångsbonusar och motsvarande modeller vid sidan av övriga belöningar. Orsaken är att särskilt chefer behöver olika sätt att snabbt uppmärksamma goda prestationer.

Våra experter hjälper dig att bygga upp ett nytt belöningssystem utifrån behoven i din organisation eller utveckla och förbättra ditt befintliga system.

Våra specialister på resultatlön

Kiisa Hulkko-Nyman
BUSINESS DIRECTOR
p. 050 337 5482
kiisa.hulkko-nyman(at)mandatumlife.fi
Sini Jämsén
SENIOR CONSULTANT, REWARD AND COMPENSATION
p. 050 300 6578
sini.jamsen(at)mandatumlife.fi
Marita Malinen
CONSULTANT, REWARD AND COMPENSATION
p. 050 302 1150
marita.malinen(at)mandatumlife.fi
Aleksi Harju
CONSULTANT, REWARD AND COMPENSATION
p. 050 424 5437
aleksi.harju(at)mandatumlife.fi
Anna Ainesjärvi
SPECIALIST, REWARD AND COMPENSATION
p. 044 307 3002
anna.ainesjarvi(at)mandatumlife.fi

Intresserad av att utveckla resultatlönerna i din organisation?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  På mötet går vi igenom företagets situation och behoven i anslutning till personalens belöning. 

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för utveckling av personalens belöning som helhet eller ett separat belöningssystem i din organisation.