Tillgängligheten i Mandatums och Kalevas webbtjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Mandatums och Kalevas webbtjänst. Utlåtandet har upprättats den 27 november 2020 och uppdaterad den 7 maj 2021.

Mandatums och Kalevas webbtjänst omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att digitala tjänster och innehåll ska vara tillgängliga.

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts hos Mandatum.

Ett separat utlåtande har upprättats för tillgängligheten i handlingar som levererats till kunderna i form av PDF-filer i arkivet i Mandatums och Kalevas webbtjänst: Tillgänglighetsutlåtande för handlingar i Mandatums och Kalevas webbtjänst.

Tillgänglighetsstatus för Mandatums och Kalevas webbtjänst

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll i Mandatums och Kalevas webbtjänst

Innehåll som inte är tillgängligt:

  • Ersättningsansökan
  • Uttag
  • Hälsodeklaration
  • Avtal för företag och företagskunder
  • Företagstjänst

Nedan anges de tillgänglighetskrav enligt riktlinje WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som innehållen ännu inte uppfyller.

1. Möjlig att uppfatta

1.4.10 Responsivitet (inofficiell översättning)

Kriteriet uppfylls inte i följande innehåll: Ersättningsansökan, Avtal för företag och företagskunder och Företagstjänst

2. Hanterbar

2.1 Tillgängligt via tangentbord

Allt innehåll har inte gjorts så att det är åtkomligt med ett tangentbord.

4. Robust

4.1 Kompatibelt och dess underkriterier

Kompatibilitet med användarprogram, inklusive hjälpmedel. Kriterierna uppfylls inte.

Tidtabell för åtgärdande av brister och avvikelser: Vi rättar till ovannämnda brister och avvikelser i Mandatums och Kalevas webbtjänst och dess innehåll gradvis under innevarande år och året 2022.

Har du upptäckt brister i webbtjänstens tillgänglighet?

Meddela oss gärna om du upptäcker problem. Vi vill göra våra tjänster tillgängliga för så många som möjligt och åtgärda eventuella brister i tillgängligheten. Om du upptäcker brister som gäller tillgängligheten i Mandatums digitala tjänster, vänligen kontakta oss. Du kan lämna respons via e-post på adressen saavutettavuus@mandatum.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får något svar inom utsatt tid, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet i Finland som övervakar att kraven på tillgänglighet följs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000 (växel)

www.tillgänglighetskrav.fi