Tillgängligheten i handlingar i Mandatums och Kalevas webbtjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller arkivet i Mandatums och Kalevas webbtjänst. Arkivet innehåller handlingar som levererats till kunderna i form av PDF-filer, såsom avtalsdokument, fakturor och kundbrev samt kundmeddelanden. Utlåtandet har upprättats den 14 december 2020.

De handlingar och dokument som finns i arkivet i Mandatums och Kalevas webbtjänst omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att digitala tjänster och innehåll ska vara tillgängliga.

Handlingarnas tillgänglighet har bedömts hos Mandatum.

Ett separat utlåtande har upprättats för tillgängligheten i Mandatums och Kalevas webbtjänst: Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten.

Tillgänglighetsstatus för handlingarna i webbtjänsten

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll i handlingarna i webbtjänsten

En del av PDF-filerna i webbtjänstens arkiv är inte tillgängliga.

De handlingar i webbtjänstens arkiv som skapats före den 23 september 2018 omfattas inte av tillgänglighetslagstiftningen och är således inte tillgängliga.

Tidtabell för åtgärdande av brister och avvikelser: Vi rättar till bristerna och avvikelserna i handlingarna i arkivet under 2021.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i handlingarna i webbtjänsten?

Meddela oss gärna om du upptäcker problem. Vi vill göra våra tjänster tillgängliga för så många som möjligt och åtgärda eventuella brister i tillgängligheten. Om du upptäcker brister som gäller tillgängligheten i Mandatums digitala tjänster, vänligen kontakta oss. Du kan lämna respons via e-post på adressen saavutettavuus@mandatum.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får något svar inom utsatt tid, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet i Finland som övervakar att kraven på tillgänglighet följs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000 (växel)

www.tillgänglighetskrav.fi