Tillgängligheten på Mandatums webbplats

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Mandatuma webbplats på adressen www.mandatum.fi. Utlåtandet har upprättats den 1 december 2020 och uppdaterad den 19 februari 2021.

Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att digitala tjänster och innehåll ska vara tillgängliga.

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expert.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll på webbplatsen

Nedan anges de tillgänglighetskrav enligt riktlinje WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som webbplatsen ännu inte uppfyller.

1. Möjlig att uppfatta

1.1 Textalternativ
I tabellen i webbplatsens komponent Placeringsobjekt finns brister i textalternativen.

1.1.1 Innehåll som inte är text
Logon i placeringsräknarens nedladdningsbara PDF-dokument saknar textalternativ.

1.2 Tidsberoende media
På webbplatsen finns innehåll (t.ex. video eller podcast), vars textbeskrivningar, ljudbeskrivningar eller mediealternativ kan vara bristfälliga.

1.3.1 Information och relationer
Alla strukturer i placeringsräknarens nedladdningsbara PDF-dokument har inte taggats.

1.4.3 Kontrast
På webbplatsen används effektfärger som inte till alla delar uppfyller definitionen på kontrastkrav.

1.4.4 Förändring av textstorlek
Webbplatsen innehåller element som inte helt är skalbara i enlighet med de kriterier som definieras i tillgänglighetskravet.

2. Hanterbar

2.1 Tillgängligt via tangentbord
Webbplatsen kan innehålla element, vars åtkomlighet med tangentbord inte uppfyller kriterierna enligt tillgänglighetskravet.

2.2.1 Justerbar tidsgräns
Webbplatsen innehåller vyer som inte tillåter användaren att justera tidsgränsen.

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
Webbplatsen kan innehålla länkar och tryckknappar med generisk text.

4. Robust

4.1.2 Namn, roll, värde
Webbplatsen kan innehålla komponenter i ett användargränssnitt (rullgardinsmeny), som inte uppfyller kriterierna enligt tillgänglighetskravet.

Övriga brister

Tillämpningar på webbplatsen
Digital kapitalförvaltningens virtuala rådgivaren är inte till alla delar tillgänglig.

Har du upptäckt brister i webbplatsens tillgänglighet?

Meddela oss gärna om du upptäcker problem. Vi vill göra våra tjänster tillgängliga för så många som möjligt och åtgärda eventuella brister i tillgängligheten. Om du upptäcker brister som gäller tillgängligheten i Mandatums digitala tjänster, vänligen kontakta oss. Du kan lämna respons via e-post på adressen saavutettavuus@mandatum.fi. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte får något svar inom utsatt tid, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet i Finland som övervakar att kraven på tillgänglighet följs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000 (växel)

www.tillgänglighetskrav.fi