Nordic High Yield

MANDATUMS FOND SOM INVESTERAR I NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER

Mandatums fond Nordic High Yield investerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Nordic High Yield

MANDATUMS FOND SOM INVESTERAR I NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONER

Mandatums fond Nordic High Yield investerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Den nordiska företagsobligationsmarknaden erbjuder en hög avkastningspotential. Till följd av höjningen av räntenivån är nivån på fondens löpande avkastning cirka 8 procent.

På den nordiska företagsobligationsmarknaden finns möjlighet till diversifiering utanför aktiemarknaden och den traditionella europeiska räntemarknaden.

Portföljförvaltarna hos Mandatum Asset Management har lång erfarenhet av den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Fonden Mandatum Nordic High Yield Total Return gör diversifierade placeringar i företagsobligationer med god avkastningspotential huvudsakligen i Finland, Sverige, Danmark och Norge.

Nordiska företagsobligationer erbjuder en mycket konkurrenskraftig avkastning. Till följd av höjningen av räntorna har fonden Nordic High Yield för närvarande en avkastningsnivå på omkring 8 procent.

Faktablad

Mandatum SICAV-UCITS – Mandatum Nordic High Yield Total Return Fund är en luxemburgsk UCITS-fond som förvaltas av Mandatum Fund Management S.A. Fondens portföljförvaltare är Mandatum Asset Management Ab.

Fonden kan kopplas till fondanknutna försäkringar som placeringsobjekt. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag beviljar de fondanknutna försäkringarna och äger placeringskorgarna. Mandatum Asset Management Ab är portföljförvaltare samt Mandatums ombud för försäkringsbolagets räkning. Mandatum eller dess ombud ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling eller för valet av placeringsobjekt för försäkringen. Kunden beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt enligt sina egna målsättningar och bär risken för att försäkringsbesparingarna eventuellt kan minska i värde eller gå förlorade. Innan kunden fattar beslut om investering ska hen ta del av den officiella produktdokumentationen, i synnerhet placeringsobjektets riskbeskrivningar.

Se videon (på engelska) om Nordic High Yield:

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.