Pensionstiden

Pensionstiden

När du redan gått i pension

Beskattning av pensionen

Vi meddelar för din räkning uppgifterna om den pension som betalats ut direkt till Skatteförvaltningen. Vi får i början av året den nya förskottsinnehållningsprocenten direkt från Skatteförvaltningen.

Ändring av beskattningen under pensionstiden

Om beloppet av din pension förändras betydligt eller om det inträffar förändringar i din beskattning, beställ ett nytt skattekort för din tilläggspension och be Skatteförvaltningen skicka skattekortet till Mandatum snarast möjligt. Då verkställer vi förskottsinnehållningen på din tilläggspension till rätt belopp.

Pensionskort

Om du lyfter lagstadgad pension, får du ett arbetspensionskort från ditt arbetspensionsbolag. Med kortet får du förmåner som beviljas pensionärer. Då behöver du inget separat pensionskort från Mandatum.

Med Mandatums pensionskort får du vissa förmåner som beviljas pensionärer. Du kan beställa kortet genom att skicka oss ett meddelande via webbtjänsten eller ringa vår kundtjänst.

Anmälan om nytt kontonummer

Du kan meddela oss ditt nya kontonummer för utbetalning av pension via webbtjänsten. Logga in på webbtjänsten och välj Meddelanden. Välj som rubrik för meddelandet Ändring av kontonummer.

Kontrollera att dina kunduppgifter är ajour. Du kan enklast kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter på sidan Egna uppgifter i webbtjänsten.

Logga in på webbtjänsten

Du kan också meddela ditt nya kontonummer med blanketten nedan. Fyll i och skicka in blanketten till oss per post på adressen:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

Bifoga en kopia av en handling som styrker din identitet, såsom pass, legitimation eller körkort.


Anmälan om ändring av kontonummer

Pensionstiden upphör

Du kan kontrollera din pensionstid i det senaste årsmeddelandet för ditt avtal och i Mandatums webbtjänst. I webbtjänsten ser du också alltid de uppdaterade uppgifterna om din pension. Årsmeddelandena skickas årligen och finns i webbtjänsten under menyn Arkiv. Om du har valt den pappersfria tjänsten, skickas inget årsmeddelande per post, utan du ser meddelandet i webbtjänstens Arkiv.

När utbetalningen av pension upphör lönar det sig att kontrollera skatteprocenten. Kontakta vid behov Skatteförvaltningen för att kontrollera och eventuellt justera beskattningen. I Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden via nätet på adressen www.skatt.fi/minskatt. Mer information finns också på adressen www.skatt.fi. Du kan även ringa Skatteförvaltningen på numret 029 497 001.

PENSIONSÄRENDEN