Tjänster för företagare

För enklare och smidigare företagande. Gör slag i saken och se över dina planer på att gardera dig och utöka din förmögenhet.

GARDERA DIG MED FÖRSÄKRINGAR

Företagarskyddet är en lösning som omfattar företagarens alla personrisker. Tilläggspensionen för företagare erbjuder tilläggsinkomster för pensionstiden eller i händelse av arbetsoförmåga.

UTÖKA FÖRMÖGENHETEN GENOM ATT INVESTERA

Hitta en investeringslösning som stöder dina mål: individuell kapitalförvaltningstjänst, smidig digital kapitalförvaltning eller handelstjänsten Trader för dig som vill investera självständigt.

BELÖNA MEDARBETARNA

Med hjälp av olika ersättningslösningar blir företagets mål klarare och medarbetarnas goda prestationer får synlighet. En gruppensionsförsäkring är i sin tur ett värdefullt tillägg som kompletterar pensionsskyddet för företagets personal.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER FÖR FÖRETAGARE

TA KONTAKT FÖR EN HELTÄCKANDE PLAN

  1. LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER

    Vi kontaktar dig snarast möjligt. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. VI KARTLÄGGER DE LÄMPLIGASTE TJÄNSTERNA

    Vi går tillsammans igenom din situation och dina önskemål för att hitta den lösning som fyller dina behov på bästa sätt.

  3. VI GER DIG EN OFFERT

    Vi sammanställer en offert på en lämplig servicehelhet som passar dina behov.