Företagarens personförsäkringar

Som företagare är du oersättlig för dina nära och ditt företag. Personförsäkringarna erbjuder ekonomisk trygghet i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall. Företagarskyddet är en lösning som omfattar företagarens alla personrisker.

Företagarens personförsäkringar

Som företagare är du oersättlig för dina nära och ditt företag. Personförsäkringarna erbjuder ekonomisk trygghet i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall. Företagarskyddet är en lösning som omfattar företagarens alla personrisker.

Var femte finländare insjuknar allvarligt före 65 års ålder. För företagaren kan frånvaron från arbetet bli en dyr affär. Med skyddet vid allvarlig sjukdom får du en engångsersättning som du kan använda fritt efter eget gottfinnande.

Redan en kortvarig frånvaro syns ofta direkt i företagets resultat. Med skydden vid arbetsoförmåga tryggar du din levnadsstandard – om det så är fråga om kortvarig eller bestående arbetsoförmåga.

En livförsäkring ger dina nära ekonomisk trygghet och möjliggör att företagsverksamheten fortsätter i händelse av oväntade situationer.

Företagarskyddet kan inkludera följande personförsäkringar

Företagarskydd: heltäckande personriskförsäkring för företagaren

Med livförsäkringar kompletterar du din lagstadgade sociala trygghet och säkerställer din levnadsstandard och en fortsatt företagsverksamhet, om du skulle insjukna, bli arbetsoförmögen eller avlida. Genom att försäkra dig själv ger du också din familj ekonomisk trygghet. Premierna för Företagarskyddet är i regel avdragsgilla i företagets bekattning.

Läs produktbeskrivningen

Vi donerar till Tukikummit för varje ny personförsäkring

Genom att försäkra dig själv kan du också hjälpa andra. När du tar en personförsäkring bidrar du till ett ge trygghet i livet åt utsatta barn eller unga i händelse av olycksfall. Vi donerar en summa motsvarande cirka 1 procent av det första årets försäkringspremier för alla våra nya personförsäkringskunder. Donationsmedlen används till att ordna olycksfallsförsäkringsskydd. Det innebär att över 1 000 barn eller unga per år får en olycksfallsförsäkring.

Mandatum Life samarbetar med Tukikummit-stiftelsen. De bidrag som Tukikummit-stiftelsen beviljar används för att stödja barn i nödställda familjer i Finland som av ekonomiska orsaker löper risk att marginaliseras.

 

Intresserad av personförsäkringar för företagare?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går tillsammans igenom situationen för dig och ditt företag och framför allt behoven i anslutning till personrisker. En tillräckligt omfattande försäkring täcker både dina egna och ditt företags skulder och ansvarsförbindelser och tryggar din utkomst i alla situationer. Om du som företagare bär ansvaret för familjens ekonomi, beaktar vi också alltid dina nära.

  3. Vi ger dig en offert

    Vi sammanställer ett försäkringsskydd som motsvarar dina behov och du får en offert på Företagarskyddet antingen via vår expert eller direkt till webbtjänsten.