Tilläggspension för företagare

Med Tilläggspension för företagare säkerställer du att din inkomst håller önskad nivå under pensionen. Då kan du leva precis det liv som du drömt om och som du förtjänar.

Tilläggspension för företagare

Med Tilläggspension för företagare säkerställer du att din inkomst håller önskad nivå under pensionen. Då kan du leva precis det liv som du drömt om och som du förtjänar.

Företagarens lagstadgade pension grundar sig på FöPL-premierna som företagaren betalar enligt en arbetsinkomst som företagaren själv bestämmer. Många anger en för låg arbetsinkomst och då är också pensionen låg.

För de flesta företagare räcker den lagstadgade delen inte till för att upprätthålla den levnadsnivå man är van vid under pensionen, i synnerhet när förändringarna i pensionssystemet har höjt pensionsåldern och sänkt pensionsnivåerna.

Företagarens tilläggspensionsförsäkring är ett klokt och flexibelt sätt att samla ytterligare inkomst utöver den lagstadgade pensionen.

Företagare, samla tilläggsinkomst för pensionstiden


Fördelar med företagarens tilläggspensionsförsäkring
 • Du får en tillräcklig, regelbunden inkomst även efter din karriär som företagare.
 • Genom att skaffa en tilläggspensionsförsäkring tryggar du din egen och din familjs ekonomi i händelse av dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga. I Tilläggspension för företagare ingår en livförsäkring som täcker 100 % av försäkringsbesparingarna under både spar- och pensionstiden upp till 90 års ålder.
 • Man kan betala premier på upp till 8 500 euro om året i företagarens tilläggspensionsförsäkring utan att premierna anses vara lön för den försäkrade företagaren. Pensionspremierna kan dras av i företagets beskattning.

 

Så här placerar du med hjälp av företagarens tilläggspensionsförsäkring

När du skaffar Tilläggspension för företagare hjälper vi dig med att göra upp en plan för försäkringspremierna och placering av sparkapitalet. Premierna är flexibla och du kan anpassa betalningarna enligt din egen och företagets situation.

Även din placeringsplan är flexibel och du kan fritt göra ändringar utan att den insamlade avkastningen beskattas som överlåtelsevinst.

Du har ett brett urval placeringsobjekt att välja mellan. Du kan också överlåta valet av placeringsobjekt till experter.

Du kan enkelt sköta dina placeringar och andra avtalsärenden i vår nättjänst.


Se produktbeskrivning

Placeringstjänster

Du kan också trygga din framtid genom att spara långsiktigt eller placera alla extra tillgångar på en gång så att de genererar avkastning. Du kan välja om du själv vill fatta placeringsbesluten eller låta ett proffs ta hand om dina tillgångar.

Förmögenhetstjänsten är en mobiltjänst där du kan börja med en månadsplacering på 100 euro eller en engångsplacering på 2000 euro. För placering av en förmögenhet vars värde överskrider 250 000 euro erbjuder vi omfattande kapitalförvaltningstjänster.

Läs mer om kapitalförvaltningens tjänster           Läs mer om förmögenhetstjänsten  

 

Tilläggspension är också en viktig belöningsmetod

Intresserad av Tilläggspension för företagare?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter

  Vi kontaktar dig snarast möjligt. I fältet för tilläggsinformation kan du till exempel skriva vilka tider som passar dig bäst.

 2. Vi kartlägger dina behov

  Vi går tillsammans igenom din situation och särskilt dina behov av kompletterande pensionsskydd.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi beräknar ett försäkringsskydd som passar dina behov och ger dig en offert på Tilläggspension för företagare antingen av vår expert eller direkt i nättjänsten.