Digital kapitalförvaltning

Öppna en smidig tjänst för investering. Du får tillgång till Mandatums handplockade och unika investeringsobjekt.

Gör en investeringsplan Testa investeringsräknaren

Digital kapitalförvaltning

Öppna en smidig tjänst för investering. Du får tillgång till Mandatums handplockade och unika investeringsobjekt.

Gör en investeringsplan Testa investeringsräknaren

Genom den digitala kapitalförvaltningen har du möjlighet att placera i objekt som annars inte skulle vara tillgängliga för vanliga investerare – inte på börsen genom att klicka på enter, och inte alltid ens på begäran under disk. Vi investerar enligt en saminvesteringsmodell, vilket innebär att vi erbjuder våra kunder sådana objekt som vi också själva investerar i.

Vår placeringsverksamhet styrs inte av jämförelseindexen, utan av valet av placeringsobjekt och allokeringsvikten, dvs. spridningen mellan olika tillgångsklasser.

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Du får mer

5 färdiga portföljer

Vår digitala kapitalförvaltare kartlägger bland fem alternativ den allokeringskorg som passar dig bäst.

Professionellt sätt att förvalta din förmögenhet

Dina placeringstillgångar förvaltas professionellt och långsiktigt. Tillgångarna investeras enligt en saminvesteringsmodell också i sådana objekt som typiskt endast är tillgängliga för professionella investerare.

Följ upp och gör tilläggsplaceringar mobilt

Via mobiltjänsten kan du följa upp hur dina placeringar utvecklas och hur du avancerar mot ditt mål. Det är enkelt att justera det månatliga investeringsbeloppet och göra tilläggsinvesteringar.

Ta en titt på vad den digitala kapitalförvaltningen innehåller:

Börja med att göra upp en investeringsplan

Diskutera med den virtuella investeringsrådgivaren Arvo, så visar vi dig vilken avkastning du kan uppnå genom att investera regelbundet varje månad på lång sikt. Kalkylen förbinder dig inte till någonting. Endast på finska. Fortsätt med den virtuella rådgivaren Arvo på våra finskspråkiga sidor.

Gör en investeringsplan

Börja investera enkelt på bara 10 minuter. Den digitala kapitalförvaltaren hjälper dig att göra upp en investeringsplan och ger utifrån dina val förslag på en placeringskorg. En portfölj som motsvarar planen genomförs med placeringskorgen Mandatum Allokering.

Investera

Börja månadsspara genom att välja den summa som du önskar investera. Du kan i fortsättningen ändra summan och vid behov göra ett uppehåll i sparandet. Investeringen genomförs inom ramen för ett avtal om placeringsförsäkring.

Följ utvecklingen i dina investeringar

Du kan följa upp utvecklingen i din portfölj i mobiltjänsten Mandatum Pengar. Dina investeringstillgångar förvaltas professionellt, långsiktigt och diversifierat. Tillgångarna investeras enligt en saminvesteringsmodell också i sådana objekt som typiskt endast är tillgängliga för professionella investerare.

Fakta om digital kapitalförvaltning:

Är du redan kund?

Här hittar du nyttig information i anslutning till din kundrelation inom digital kapitalförvaltning.

Läs mer

Gör så här för att komma i gång med den digitala kapitalförvaltningen:

 1. Börja med att göra en placeringskartläggning

  Den digitala kapitalförvaltaren hjälper dig att göra upp en placeringsplan som motsvarar dina behov. Kartläggningen tar endast några minuter att göra.

 2. Vi rekommenderar en lämplig placeringsportfölj

  När du gjort kartläggningen får du en placeringsplan. I detta skede kan du ännu testa och jämföra den förväntade avkastningen på besparingarna med olika placeringssummor och placeringsportföljer.

 3. Välj placeringsportfölj och ingå avtal

  Efter det kan du fortsätta med att skapa ett konto i vår webbtjänst. Du kan ta fram avtalet och göra din första placering.

 4. Aktivera tjänsten och gör den första placeringen

  Fyll i resten av uppgifterna i webbtjänsten, godkänn planen och gör den första inbetalningen. Efter det kan du koncentrera dig på att dra fördel av den digitala kapitalförvaltningens tjänster!