FÖRETAGARE, BELÖNA DINA EXPERTER

Belöning är ett effektivt sätt att motivera och visa företagets nyckelpersoner uppskattning. Mandatum ger dig verktyg och stöd för olika belöningsprogram.

TA KONTAKT

FÖRETAGARE, BELÖNA DINA EXPERTER

Belöning är ett effektivt sätt att motivera och visa företagets nyckelpersoner uppskattning. Mandatum ger dig verktyg och stöd för olika belöningsprogram.

TA KONTAKT
MATCHAR DITT FÖRETAG

Också en liten satsning på belöning lönar sig, och lösningarna för belöning kan smidigt anpassas efter företagets situation. Klara verktyg för belöning gör det förvånansvärt enkelt att belöna.

EFFEKTIVT MOTIVERANDE

Belöning är ett synligt och konkret sätt att motivera företagets medarbetare och visa nyckelpersonerna uppskattning. Som bäst stärker belöningen medarbetarnas engagemang och stöder uppnåendet av ställda mål.

GJORD FÖR DIG

Belöna på det sätt som passar ditt företag. Belöningen kan exempelvis bestå av en personalfond, frivilliga personförsäkringar och tilläggspension. Mandatums erfarna experter hjälper dig i valet av lösningar.

Vill du diskutera olika möjligheter att belöna med vår expert?

LÄMNA BEGÄRAN OM KONTAKT

FÖRETAGARENS LÖSNINGAR FÖR BELÖNING

FRIVILLIG PENSIONSFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGARE

En frivillig pensionsförsäkring som tecknats av företaget är ett sätt att investera effektivt och på lång sikt för pensionstiden. Med hjälp av en gruppensionsförsäkring kan du kostnadseffektivt komplettera pensionsskyddet för företagets nyckelpersoner eller hela personalen. Kompletteringen av pensionsskyddet beaktar situationen i ditt företag och betalningsplanen är flexibel.

Ta kontakt
PERSONALFOND

En personalfond är ett effektivt verktyg för att förvalta, betala ut och investera de premier som betalas till företagets anställda. De anställda i ditt företag kan enkelt investera sin förmögenhet för framtiden, och de tillgångar som växer i fonden påminner medarbetaren om belöningen. På premierna betalas inga lönebikostnader och av uttagen är 20 % skattefritt.

Ta kontakt
PERSONFÖRSÄKRINGAR

Allt fler företag har försäkrat sina anställda med en omfattande personförsäkring, t.ex. en liv- eller invaliditetsförsäkring. En frivillig försäkring ger de anställda skydd i arbetet och på fritiden och ger också den anställdas familj ekonomisk trygghet. Företaget kan försäkra hela sin personal eller endast en bestämd personalgrupp och försäkringarna väljs med beaktande av företagets mål.

Ta kontakt

VILL DU DISKUTERA BELÖNING?

  1. LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER MED VIDSTÅENDE BLANKETT

    Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig. Vi kontaktar dig snarast möjligt. 

  2. VI KARTLÄGGER DITT BEHOV

    Vi går tillsammans med dig igenom företagets situation och framför allt behoven i anslutning till personalens belöning.

  3. VI GER DIG EN OFFERT

    Vi gör utifrån företagets behov upp en helhetsplan för belöning av personalen.