Kapitalförvaltning för företagare

Dina egna och företagets pengar

Jag vill diskutera kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning för företagare

Dina egna och företagets pengar

Jag vill diskutera kapitalförvaltning
Affärsverksamhet kräver tid och fokus, investering behöver inte göra det

Du får de lösningar som lämpar sig bäst med tanke på din och ditt företags situation och uppsatta mål.

Vi förvaltar dina tillgångar som våra egna

Vi förvaltar dina tillgångar långsiktigt och med utnyttjande av förändringarna i marknadsläget, på samma sätt som vi förvaltar våra egna tillgångar. Med oss får du också tillgång till investeringsobjekt som endast riktar sig till storinvesterare.

Som stöd under hela företagarbanan

Om du så står inför en företagsstrukturering eller företagsaffär, överväger att skydda din familjeförmögenhet eller trygga din egen eller familjens framtid, får du stöd av våra experter under hela din företagarbana.

Bekymmersfri kapitalförvaltning

När du fokuserar på ditt företag, ser vi till att såväl företagets som dina egna tillgångar arbetar för dig. Du får ett enkelt och flexibelt avtal för investeringstillgångarna och drar också nytta av våra skatteeffektiva investeringslösningar. Vi tar hand om dina tillgångar som våra egna.

Vår kapitalförvaltning är bekymmersfri och smidig. Du drar nytta av Mandatums investeringssyn och utbud av investeringsobjekt utan att själv kontinuerligt behöva reagera på förändringarna på marknaden. Du kan alltså lugnt koncentrera dig på det som är viktigast för dig. Och om situationen för dig eller ditt företag förändras på vägen, ger våra lösningar möjlighet till förändringar utan extra kostnader.

Vi känner företagarnas behov

Vi har länge gått vid företagarnas sida och löst utmaningar i samband med att utöka förmögenheten och gardera sig med tanke på framtiden samt tagit fram nya möjligheter. Våra experter hjälper dig att hitta de mål och metoder för att utöka förmögenheten som betjänar dig och ditt företag på bästa sätt. Om du först överväger att investera företagets tillgångar, hjälper vid dig också med att få klar bild av vilken andel av tillgångarna som det lönar sig att reservera för företagets dagliga verksamhet och vilken del som kan investeras, och på vilket sätt.

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Mer än enbart investering

Företagarens väg är full av överraskningar. Våra experter och vårt omfattande tjänsteutbud kommer till din hjälp vid olika behov relaterade till ditt företag och din verksamhet som företagare.

Vi är förutseende för din räkning. Vi kartlägger din situation som helhet och du kan ta en smidigare väg som företagare. När livet och situationerna förändras, säkerställer vi att du också är förberedd på sådant som du kanske själv inte kommit att tänka på.

Vi ger våra kunder juridisk rådgivning exempelvis inom följande teman:

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer