Företagets personförsäkringar

Har ditt företag förberett sig på det oväntade? Många företag har försäkrat sitt lösöre, men inte sina medarbetare.

Företagets personförsäkringar

Har ditt företag förberett sig på det oväntade? Många företag har försäkrat sitt lösöre, men inte sina medarbetare.

Med hjälp av personförsäkringar skyddar företaget sina anställda i arbetet och på fritiden. En frivillig riskförsäkring ger ekonomisk trygghet också för den anställdas familj, vilket är en värdefull förmån.

Ett ansvarsfullt företag förbättrar de anställdas välbefinnande och erbjuder skydd vid eventuella risksituationer – och skapar samtidigt en positiv företagsbild.

Företagets personförsäkringar utgör en del av en modern personalpolitik. Företaget kan försäkra hela sin personal eller endast en bestämd personalgrupp.

Personförsäkringar för anställda

Företaget kan för sina medarbetare ta olika försäkringar, som väljs med beaktande av företagets mål och behov. Exempelvis:

 • Livförsäkring
 • Skydd vid bestående eller kortvarig arbetsoförmåga
 • Skydd vid allvarlig sjukdom
 • Skydd vid sjukhusvård

 

Läs mer om personförsäkringar för anställda

Med hjälp av personförsäkringar skyddar företaget sina anställda i arbetet och på fritiden. En frivillig riskförsäkring ger ekonomisk trygghet.

Bekanta sig med Produktbeskrivning

Fördelar med de personförsäkringar som arbetsgivaren erbjuder

Intresserad av företagets personförsäkringar?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Vi kontaktar dig snarast möjligt. Om du vill att vi i första hand kontaktar dig via telefon eller e-post, vänligen skriv in ditt önskemål i fältet för tilläggsuppgifter.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Vi går tillsammans igenom företagets situation och framför allt behoven i anslutning till personalens försäkringar.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör utifrån företagets behov upp en offert på personförsäkringar för de anställda.