LIVFÖRSÄKRING

Livförsäkringen hjälper dina nära ekonomiskt över den värsta krisen. De lagstadgade förmånerna räcker i allmänhet inte till för att trygga framtiden, om något tråkigt skulle inträffa.

TA KONTAKT

LIVFÖRSÄKRING

Livförsäkringen hjälper dina nära ekonomiskt över den värsta krisen. De lagstadgade förmånerna räcker i allmänhet inte till för att trygga framtiden, om något tråkigt skulle inträffa.

TA KONTAKT
ETT VÄRDEFULLT SKYDD FÖR DINA NÄRA

Livförsäkringsersättningen kommer till hjälp t.ex. vid de praktiska arrangemangen av skulder, säkerheter och vardagen. Den minskar inte beloppet av eventuella lagstadgade ersättningar som betalas ut till de anhöriga.

DIN LIVSSITUATION AVGÖR

Det är enkelt att teckna skydd. Livförsäkringsersättningens belopp uppskattas alltid från fall till fall enligt din livssituation.

ENKEL ERSÄTTNING

Vid dödsfall betalas den avtalade livförsäkringsersättningen på en gång ut till de anhöriga eller någon annan namngiven förmånstagare. Läs mer om ansökan om livförsäkringsersättning här.

VAD ÄR EN LIVFÖRSÄKRING?

 • Livförsäkringen behövs när du vill ge dina nära ekonomisk trygghet i händelse av att det värsta skulle inträffa. En livförsäkring är särskilt viktig om du har familj och barn, skulder eller om du ställt borgen.

 

 • Livförsäkringsersättningens storlek uppskattas alltid från fall till fall enligt din livssituation. Som tumregel borde skyddsbeloppet täcka dina lån, inkomstbortfallet under två år samt 20 000 euro för varje barn i hushållet.

 

 • Den avtalade livförsäkringsersättningen betalas på en gång ut till de anhöriga eller någon annan namngiven förmånstagare. Dödsfallssumman minskar inte beloppet av eventuella lagstadgade ersättningar som betalas ut till de anhöriga. Läs mer om ansökan om livförsäkringsersättning här.

 

 • Parskyddet är en gemensam livförsäkring för dig och din livskamrat i händelse av att någondera av er avlider. Parskyddet är ett förmånligare alternativ än två separata livförsäkringar.

 

 • Du kan välja livförsäkring med fast eller sjunkande försäkringsbelopp. I en försäkring med fast försäkringsbelopp är dödsfallssumman oförändrad under hela försäkringstiden med undantag av indexjusteringar, varvid premierna stiger med åldern. Detta är det alternativ som vanligen används. I en livförsäkring med sjunkande summa minskar i sin tur dödsfallssumman årligen på så sätt att premien hela tiden är lika stor med undantag av eventuella indexjusteringar.

 

 • När du ansöker om livförsäkring ska du ge en utredning över ditt hälsotillstånd. Hälsodeklarationsblanketten ifylls i samband med köpet av försäkring. På basis av hälsouppgifterna avgör försäkringsbolaget om livförsäkring kan beviljas.

Skydd för dina nära

Livförsäkringen behövs när du vill ge dina nära, t.ex. dina barn och din make eller maka, ekonomisk trygghet i händelse av att det värsta skulle inträffa. Som parskydd är livförsäkringen förmånligare än två separata försäkringar. Livförsäkringsersättningen hjälper din familj att organisera vardagen och ekonomin på nytt.

GENOM ATT FÖRSÄKRA DIG SJÄLV HJÄLPER DU OCKSÅ ANDRA

Vi gör en donation till Tukikummit för varje ny personförsäkring. När du tar en personförsäkring bidrar du till ett ge trygghet i livet åt utsatta barn och unga i händelse av olycksfall.

LÄS MER OM SAMARBETET MED TUKIKUMMIT

FLEXIBELT SKYDD

Du bestämmer själv förmånstagaren till din livförsäkring. Den avtalade försäkringsersättningen kan användas t.ex. för att amortera bort lån, sköta säkerheter eller betala arvsskatter. En livförsäkring är ett viktigt skydd, om du har betydande egendom.

LIVFÖRSÄKRING SOM EN DEL AV OPTIMI-FÖRSÄKRINGEN

Livförsäkringen är en del av Optimi-försäkringen. Mandatums Optimi är en flexibel och individuell personförsäkring när du vill komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv och dina nära i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Du kan välja önskade skydd till Optimi, t.ex. livförsäkring (dödsfallsskydd), skydd vid allvarlig sjukdom och skydd vid arbetsoförmåga.

Produktbeskrivning  – VillkorPrislista

LÄS MER OM ANDRA RISKFÖRSÄKRINGAR

SKYDD VID ALLVARLIG SJUKDOM

Var femte finländare* drabbas av en allvarlig sjukdom i det aktivaste skedet i livet. Engångsersättningen från försäkringen ger dig tid att organisera vardagen och livet på nytt, på dina villkor.

Läs mer
SKYDD VID ARBETSOFÖRMÅGA

Med hjälp av skydden i händelse av arbetsoförmåga kan du bibehålla din levnadsstandard och t.ex. säkerställa amorteringen av dina lån även om du skulle bli arbetsoförmögen.

Läs mer
FÖRETAGARENS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Företagarskyddet är en lösning som omfattar alla personrisker för företagarens behov. Personförsäkringarna erbjuder ekonomisk trygghet i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall.

Läs mer
FÖRETAGETS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Med hjälp av personförsäkringar skyddar företaget sina anställda i arbetet och på fritiden. En frivillig riskförsäkring ger ekonomisk trygghet också för den anställdas familj, vilket är en värdefull förmån.

Läs mer

ÄR DU REDAN KUND HOS OSS?

Om du är kund hos oss, ser du uppgifterna om skyddet och avtalet i webbtjänsten. Via webbtjänsten kan du också enkelt och tryggt skicka meddelanden till oss och lämna in ansökan om ersättning.

LOGGA IN PÅ WEBBTJÄNSTEN                                  ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM ERSÄTTNING

Vill du höra mer om livförsäkringar?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Ditt försäkringsbehov är alltid beroende av din livssituation. Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Vi skräddarsyr alltid helheten utifrån dina behov.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör upp en offert på skyddet vid allvarlig sjukdom som motsvarar dina behov.

 4. Är du redan kund hos oss?

  Om du redan är kund hos oss, kan du enkelt och tryggt skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten.