Skydd vid allvarlig sjukdom

Var femte finländare* drabbas av en allvarlig sjukdom undet det aktivaste skedet i livet. Engångsersättningen från försäkringen ger dig tid att organisera vardagen och livet på nytt, på dina villkor.

TA KONTAKT

Skydd vid allvarlig sjukdom

Var femte finländare* drabbas av en allvarlig sjukdom undet det aktivaste skedet i livet. Engångsersättningen från försäkringen ger dig tid att organisera vardagen och livet på nytt, på dina villkor.

TA KONTAKT
OMFATTANDE SKYDD

Skyddet omfattar följande sjukdomar och ingrepp: cancer, hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, multipel skleros, bypassoperation och organ- eller benmärgstransplantation.

ENGÅNGSERSÄTTNING

En skattefri engångsersättning, som betalas ut till dig om du fått en allvarlig sjukdomsdiagnos eller genomgått ett ingrepp.

ANVÄND EFTER EGET GOTTFINNANDE

Du kan använda ersättningen t.ex. för att betala kostnaderna för sjukvården eller för att betala av på ditt lån, till löpande kostnader i vardagen.


VAD ÄR SKYDDET VID ALLVARLIG SJUKDOM?
 • Skyddet vid allvarlig sjukdom är en skattefri engångsersättning, som betalas ut till dig om du fått en allvarlig sjukdomsdiagnos eller genomgått ett ingrepp.

 • De sjukdomar och ingrepp som ger rätt till ersättning är: cancer, hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, multipel skleros, bypassoperation och organ- eller benmärgstransplantation. Fullständiga uppgifter om de sjukdomar som ersätts och eventuella begränsningar framgår av villkoren.
  ProduktbeskrivningBilaga till produktbeskrivningenVillkorPrislista

 • Skyddet vid allvarlig sjukdom är inte en vårdkostnadsförsäkring, där ersättning betalas ut mot kostnader för vård.

 • Skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter om du drabbas av sjukdom, men det är inte en livförsäkring. Du kan ha båda två. Livförsäkringen ger dina närmaste skydd i händelse av att det värsta skulle inträffa och i skyddet vid allvarlig sjukdom betalas ersättningen i allmänhet ut till den försäkringstagare som insjuknat.

 

BEDÖMNING AV SKYDDSBEHOVET

Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och om du eller din partner har ett stort bostadslån. Även ett kortvarigt inkomstbortfall eller överraskande utgifter kan sätta familjens ekonomi i gungning.

TA KONTAKT
DU HJÄLPER OCKSÅ ANDRA

Vi gör en donation till Tukikummit för varje ny personförsäkring. När du tar en personförsäkring bidrar du till att ge trygghet i livet åt utsatta barn eller unga i händelse av olycksfall.

LÄS MER OM SAMARBETET
LIVET STANNAR UPP

Var femte finländare drabbas av en allvarlig sjukdom i det aktivaste skedet i livet. Mitt under arbetskarriären, då ansvaret är stort. En enkel och överskådlig engångsersättning innebär ett bekymmer mindre.

TA KONTAKT

OPTIMI-PERSONFÖRSÄKRING

Skyddet vid allvarlig sjukdom är en del av Mandatums Optimi-försäkring. Du kan välja de skydd som du vill till Optimi, t.ex. skydd vid allvarlig sjukdom, skydd vid arbetsoförmåga eller dödsfallsskydd (livförsäkring).

Skyddet vid allvarlig sjukdom träder i kraft 90 dagar efter att det tecknats och upphör att gälla när ersättning har betalats ut till dig eller senast när du fyller 65 år.

BroschyrProduktbeskrivningVillkorPrislista

* Var femte finländare insjuknar allvarligt i cancer, hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom eller stroke före 65 års ålder (källor: Finlands Cancerregister, Institutet för hälsa och välfärd FINRISKI-räknaren).

ÄR DU REDAN KUND HOS OSS?

Om du är kund hos oss, ser du uppgifterna om skyddet och avtalet i webbtjänsten. Via webbtjänsten kan du också enkelt och tryggt skicka meddelanden till oss och lämna in ansökan om ersättning.

LOGGA IN PÅ WEBBTJÄNSTEN                                  ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM ERSÄTTNING

LÄS MER OM ANDRA RISKFÖRSÄKRINGAR

LIVFÖRSÄKRING

Livförsäkringen hjälper dina nära ekonomiskt över den värsta krisen. De lagstadgade förmånerna räcker i allmänhet inte till för att trygga framtiden, om något tråkigt skulle inträffa.

Läs mer
SKYDD VID ARBETSOFÖRMÅGA

Med hjälp av skydden i händelse av arbetsoförmåga kan du bibehålla din levnadsstandard och t.ex. säkerställa amorteringen av dina lån även om du skulle bli arbetsoförmögen.

Läs mer
FÖRETAGARENS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Företagarskyddet är en lösning som omfattar alla personrisker för företagarens behov. Personförsäkringarna erbjuder ekonomisk trygghet i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall.

Läs mer
FÖRETAGETS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Med hjälp av personförsäkringar skyddar företaget sina anställda i arbetet och på fritiden. En frivillig riskförsäkring ger ekonomisk trygghet också för den anställdas familj, vilket är en värdefull förmån.

Läs mer

Vill du höra mer om skyddet vid allvarlig sjukdom?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Ditt försäkringsbehov är alltid beroende av din livssituation. Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Vi skräddarsyr alltid helheten utifrån dina behov.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör upp en offert på skyddet vid allvarlig sjukdom som motsvarar dina behov.

 4. Är du redan kund hos oss?

  Om du redan är kund hos oss, kan du enkelt och tryggt skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten.