Skydd vid arbetsoförmåga

Med hjälp av skydden i händelse av arbetsoförmåga kan du bibehålla din levnadsstandard och t.ex. säkerställa amorteringen av dina lån även om du skulle bli arbetsoförmögen.

Ta kontakt

Skydd vid arbetsoförmåga

Med hjälp av skydden i händelse av arbetsoförmåga kan du bibehålla din levnadsstandard och t.ex. säkerställa amorteringen av dina lån även om du skulle bli arbetsoförmögen.

Ta kontakt

Den ersättning som betalas för tiden av arbetsoförmåga ger ett betydande skydd, om någondera av familjens försörjare inte längre kan arbeta.

Skydd vid arbetsoförmåga

Om du har skulder eller ansvarar för familjens ekonomi, utgör arbetsoförmåga en risk för familjens ekonomiska välbefinnande. Exempelvis är den lagstadgade invalidpensionen även som mest endast cirka hälften av din lön.

Försäkringen kan beviljas 15 år fyllda personer och upphör senast när den försäkrade fyller 60 år.

Kortvarig arbetsoförmåga

Kortvarig arbetsoförmåga kan orsakas av sjukdom eller olycksfall. Om du blir arbetsoförmögen och inte kan arbeta, får du dagpenning för de dagar av arbetsoförmåga som överstiger självrisktiden upp till avtalad maximiersättning.

Efter självrisktiden utbetalas dagpenning i enlighet med avtalet för högst 365 eller 730 dagar, sju dagar i veckan.

Bestående arbetsoförmåga

Med bestående arbetsoförmåga avses arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall som har fortgått i minst ett år utan avbrott.

Skyddet vid bestående arbetsoförmåga borde täcka dina skulder och dina inkomster under två år. Ditt behov av försäkring är emellertid alltid beroende av din livssituation. Försäkringsskydden kan ändras, om det sker förändringar i din eller din familjs livssituation.

Vi gör en donation till Tukikummit för varje ny personförsäkring

Genom att försäkra dig själv kan du också hjälpa andra. När du tar en personförsäkring bidrar du till att ge trygghet i livet åt utsatta barn och unga i händelse av olycksfall. Vi donerar en summa motsvarande cirka 1 procent av det första årets försäkringspremier för alla våra nya personförsäkringskunder. Donationsmedlen används till att ordna olycksfallsförsäkringsskydd. Det innebär att över 1 000 barn eller unga per år får en olycksfallsförsäkring.

Mandatum Life samarbetar med Tukikummit-stiftelsen. De bidrag som Tukikummit-stiftelsen beviljar används för att stödja barn i nödställda familjer i Finland som av ekonomiska orsaker löper risk att marginaliseras.

Läs mer om Optimi-personförsäkring

Det bästa med livet är att det är så oförutsebart. Unikt och härligt. Med vår hjälp kan du skydda dig mot ekonomiska risker i ditt liv – och sova bättre om nätterna.

Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Även ett kortvarigt inkomstbortfall eller extra utgifter kan sätta familjens ekonomi i gungning.

Mandatum Lifes Optimi är en flexibel och individuell personförsäkring när du vill komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv och dina nära i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Ditt behov av försäkring är alltid beroende av din livssituation – ta kontakt, så berättar vi gärna mer.

Produktbeskrivning - Villkor - Prislista

 

LÄS MER OM ANDRA RISKFÖRSÄKRINGAR

SKYDD VID ALLVARLIG SJUKDOM

Var femte finländare* drabbas av en allvarlig sjukdom i det aktivaste skedet i livet. Engångsersättningen från försäkringen ger dig tid att organisera vardagen och livet på nytt, på dina villkor.

Läs mer
LIVFÖRSÄKRING

Livförsäkringen hjälper dina nära ekonomiskt över den värsta krisen. De lagstadgade förmånerna räcker i allmänhet inte till för att trygga framtiden, om något tråkigt skulle inträffa.

Läs mer
FÖRETAGARENS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Företagarskyddet är en lösning som omfattar alla personrisker för företagarens behov. Personförsäkringarna erbjuder ekonomisk trygghet i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall.

Läs mer
FÖRETAGETS PERSONFÖRSÄKRINGAR

Med hjälp av personförsäkringar skyddar företaget sina anställda i arbetet och på fritiden. En frivillig riskförsäkring ger ekonomisk trygghet också för den anställdas familj, vilket är en värdefull förmån.

Läs mer

Vill du höra mer om skydden vid arbetsoförmåga?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Ditt försäkringsbehov är alltid beroende av din livssituation. Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Vi skräddarsyr alltid helheten utifrån dina behov.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör upp en offert som motsvarar dina behov.

 4. Är du redan kund hos oss?

  Om du redan är kund hos oss, kan du enkelt och tryggt skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten.