Livför­säkrings­ersättningens förmåns­tagare

Livför­säkrings­ersättningens förmåns­tagare

Livförsäkringsersättningen baserar sig på försäkringsavtalet och kan betalas ut efter att den försäkrade avlidit. Ersättningen tillfaller de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Om det inte finns något förmånstagarförordnande eller några förmånstagare, tillfaller ersättningen dödsboet.
Vid sidan av sorgen är det många praktiska saker som måste skötas om när en nära anhörig gått bort. Vi hjälper dig med ersättningsansökan och med att ordna livförsäkringsskydd och se över den ekonomiska tryggheten i övrigt för dig själv och dina nära.
Din närstående som efterlämnat ersättningen till dig handlade klokt.
Kom överens om ett möte med Mandatums expert och sök ersättning.

INVESTERINGSTJÄNSTER

Vi erbjuder högklassiga investeringslösningar för alla skeden i livet. Välj kapitalförvaltning, när du vill ha individuell och övergripande service i skötseln av din förmögenhet. Eller investera behändigt i den digitala kapitalförvaltningen redan med en mindre insats per månad.

LÄS MER OM VÅRA INVESTERINGSTJÄNSTER

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.