PRIVATKUNDER

Gardera dig och utöka din förmögenhet med Mandatum

Mandatum erbjuder investeringstjänster såväl för dig som värdesätter personlig kapitalförvaltning som för dig som vill investera självständigt. Tjänsterna för beredskap ger dig och dina nära också ekonomisk trygghet i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall.

INVESTERING

KAPITALFÖRVALTNING

Som kapitalförvaltningskund drar du nytta av en personlig och övergripande servicehelhet för investering, arvsplanering, pensionslösningar och försäkring. Du får tillgång till specialkunnandet hos Mandatum Lifes experter och drar nytta av fördelarna med saminvestering.

Läs mer
DIGITAL KAPITALFÖRVALTNING

Via den digitala kapitalförvaltningen investerar du behändigt i objekt som annars inte är tillgängliga för vanliga investerare. Du väljer endast ditt investeringsmål och den summa som du vill investera – tjänsten tar hand om resten. Du följer smidigt upp utvecklingen i din investeringskorg via mobilappen.

Läs mer
TRADER

Trader är en tjänst för självständig handel för såväl aktiva som professionella investerare. Trader ger tillträde till otaliga investeringsobjekt på hela 37 marknader världen över. Tjänstens avancerade verktyg och innehåll hjälper dig att utvecklas som investerare. Trader tillhandahålls av Saxo Bank A/S.

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGAR

LIVFÖRSÄKRING

Livförsäkringen behövs när du vill ge dina nära ekonomisk trygghet i händelse av att det värsta skulle inträffa. Du kan ta en livförsäkring åt dig själv eller i form av ett parskydd tillsammans med din livskamrat.

Läs mer
SKYDD VID ALLVARLIG SJUKDOM

Skyddet vid allvarlig sjukdom är en skattefri engångsersättning, som betalas ut till dig om du insjuknat allvarligt. Du kan använda ersättningen t.ex. för att betala sjukvårdskostnader, för låneamorteringar eller löpande kostnader i vardagen.

Läs mer
SKYDD VID ARBETSOFÖRMÅGA

Med hjälp av skydden i händelse av arbetsoförmåga kan du bibehålla din levnadsstandard och t.ex. säkerställa amorteringen av dina lån även om du skulle bli arbetsoförmögen. Den ersättning som betalas ut under tiden av arbetsoförmåga utgör ett betydande skydd också för familjen.

Läs mer

PENSION