Vi förvaltar dina tillgångar långsiktigt och med utnyttjande av förändringarna i marknadsläget, på samma sätt som vi förvaltar våra egna tillgångar. Som kapitalförvaltningskund har du också tillgång till experter inom arvsplanering, pensionslösningar och beredskap på personrisker samt vår samlade kompetens och våra tjänster för företag och företagare.

Din kapitalförvaltare säkerställer att du alltid har tillgång den investerings- och servicehelhet som fyller dina behov på bästa sätt.

Läs mer om våra kapitalförvaltningstjänster

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Mandatum som investerare

Lauri Vaittinen

Verkställande direktör, Mandatum Asset Management

Tålamod
Tålamod innebär för oss en självständig investeringsprocess som bygger på egen analys. I våra investeringsprocesser stöder vi oss inte på jämförelseindexen eller massornas åsikter och vid tillfälle kan vi också gå mot strömmen.

Smidighet
Smidighet innebär för oss flexibilitet. Vid behov kan vi vänta även länge på de rätta investeringsobjekten, men vid tillfälle handlar vi målmedvetet. Vår kompetens och våra omfattande nätverk öppnar för oss möjligheter att opportunistiskt välja för varje situation lämpligaste tillgångsslag, partner och investeringsobjekt.

Saminvestering
Vi investerar enligt en saminvesteringsmodell, vilket innebär att vi ofta erbjuder våra kunder samma, unika objekt som vi själva investerar i via vår egen balansräkning. Vi öppnar dörrar för våra kunder och går tillsammans vidare genom dem.

Ansvarsfulla investeringar
Ansvarsfulla investeringar utgör en viktig del av hela vår investeringsprocess. Vi tror att investering i bolag som handlar ansvarsfullt ger bättre avkastning på lång sikt. Det som är rätt är också lönsamt.

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de iakttar hållbara verksamhetsformer. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Läs mer